Υδροηλεκτρικά

Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ (Υδροηλεκτρικά Εργοστάσια)

Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Υδροηλεκτρικά ονομάζονται εγκαταστάσεις που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια. Η οποία επιτυγχάνεται μέσω της εκμετάλλευσης της δυναμικής ενέργειας του νερού, (π.χ ενός ποταμού, μιας λίμνης κτλ.).

Γνωρίστε και τις υπόλοιπες μορφές εναλλακτικές ενέργειας που δεν επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα του περιβάλλοντος μας με ρύπους.

Contact us