Ήρθε η εφαρμογή που παρέχει τον απόλυτο έλεγχο του λογαριασμού σας.

Δελτίο Τύπου: Ήρθε η εφαρμογή που σας δίνει τον απόλυτο έλεγχο του λογαριασμού

11/09/2017
Η Volterra αναπτύσσει ολοκληρωμένο σύστημα Ποιότητας

Δελτίο Τύπου: Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης Ποιότητας

06/02/2018
Προβολή όλων

WindEurope: Europe risks losing its competitive edge in wind

The EU should increase the target for renewables by 2030 at least 30% if it wants to continue playing a leading role in the global wind market, warns the ...

The EU should increase the target for renewables by 2030 at least 30% if it wants to continue playing a leading role in the global wind market, warns the European association WindEurope.

In his report, the association notes that in this way would improve the confidence of investors, and in any case it is necessary a clear political commitment to the future of renewable energy. The WindEurope also called for the adoption of appropriate national laws to the EU to continue projects after 2020. Accordingly, warned of the risk posed by non-transparent policies in the area of RES and energy.

“Europe is far from being the number one power in renewable energy,” said BG noted link Gilles Dickson. “China beats us in volume, India ambitious policies and the US in technological fields, particularly in the networks,” he added. “Still we have a competitive industry that ensures contracts, but will lose him if we do not have a strong internal market.”

Regarding the new support mechanisms, the link indicates that the transition from the tariffs was not smooth and in many cases affected installations have decreased significantly compared with two years ago in major markets such as Italy, Portugal and Spain.

The WindEurope concludes by saying that we must continue to support innovation in order to reduce the costs of wind and integrate more easily into the energy system.

Ενδοεταιρικό σεμινάριο

27/09/2016

Δελτίο Τύπου 1/11/16

02/11/2016
Προβολή όλων

WindEurope: Η Ευρώπη κινδυνεύει να χάσει την ανταγωνιστικότητά της στα αιολικά

Η Ε.Ε. θα πρέπει να αυξήσει τον στόχο της για τις ΑΠΕ με ορίζοντα το 2030 τουλάχιστον στο 30% αν επιθυμεί να συνεχίσει να παίζει ηγετικό ρόλο ...

Η Ε.Ε. θα πρέπει να αυξήσει τον στόχο της για τις ΑΠΕ με ορίζοντα το 2030 τουλάχιστον στο 30% αν επιθυμεί να συνεχίσει να παίζει ηγετικό ρόλο στην παγκόσμια αγορά αιολικών, προειδοποιεί ο ευρωπαϊκός σύνδεσμος WindEurope.

Σε έκθεσή του, ο σύνδεσμος παρατηρεί ότι με τον τρόπο αυτό θα ενισχυόταν η εμπιστοσύνη των επενδυτών, ενώ σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητη μια σαφής πολιτική δέσμευση για το μέλλον των ΑΠΕ. Ο WindEurope κάλεσε επίσης για θέσπιση των κατάλληλων εθνικών νομοθεσιών στην Ε.Ε. προκειμένου να συνεχιστούν τα έργα και μετά το 2020. Αντίστοιχα, προειδοποίησε για τον κίνδυνο που εγκυμονούν οι μη διαφανείς πολιτικές στον χώρο των ΑΠΕ και της ενέργειας.

“Η Ευρώπη απέχει πολύ από το να είναι υπ’ αριθμόν ένα δύναμη στις ΑΠΕ”, σημείωσε ο δ.σ. του συνδέσμου, Ζιλ Ντίκσον. “Η Κίνα μας νικά σε όγκο, η Ινδία σε φιλόδοξες πολιτικές και οι ΗΠΑ σε τεχνολογικούς τομείς, ιδίως στα δίκτυα”, πρόσθεσε. “Διαθέτουμε ακόμα έναν ανταγωνιστικό κλάδο που εξασφαλίζει συμβόλαια, αλλά θα τον χάσουμε αν δεν έχουμε μια ισχυρή εσωτερική αγορά”.

Αναφορικά με τους νέους μηχανισμούς στήριξης, ο σύνδεσμος αναφέρει πως η μετάβαση από τις ταρίφες δεν υπήρξε ομαλή και σε αρκετές περιπτώσεις έπληξε τις εγκαταστάσεις που έχουν μειωθεί σημαντικά σε σχέση με δύο χρόνια πριν σε σημαντικές αγορές όπως της Ιταλίας, της Πορτογαλίας και της Ισπανίας.

Ο WindEurope καταλήγει λέγοντας ότι πρέπει να συνεχιστεί η στήριξη προς την καινοτομία ώστε να μειωθούν τα κόστη των αιολικών και να ενταχθούν πιο εύκολα στα ενεργειακά συστήματα.