Βιομάζα

Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ (Βιομάζα)

Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Βιομάζα ονομάζεται οποιοδήποτε ενέργεια παράγεται μέσω ζωντανών οργανισμών (π.χ ξύλο, προϊόντα του δάσους, υπολείμματα καλλιεργειών, κτηνοτροφικά απόβλητα, απόβλητα βιομηχανιών τροφίμων κ.λπ.) και δύναται να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο για παραγωγή ενέργειας. Το καύσιμο αυτό είναι γνωστό και στην Ελλάδα ως πέλλετ. Μια μορφή της είναι τα pellets (συσσωματώματα), τα οποία προκύπτουν από τη μηχανική συμπίεση πριονιδιού, χωρίς την προσθήκη χημικών ή συγκολλητικών ουσιών.

Μέσω της διαδικασίας της φωτοσύνθεσης δεσμεύεται ηλιακή ενέργεια στις φυτικές ουσίες, και τα φυτά μετασχηματίζουν την ηλιακή ενέργεια σε βιομάζα. Οι ζωικοί οργανισμοί αυτή την ενέργεια την προσλαμβάνουν δια μέσω των τροφών και με τη σειρά τους αποθηκεύουν ένα μέρος της. Αυτή την ενέργεια αποδίδει τελικά η βιομάζα μετά από ειδική επεξεργασία. Πρόκεται για μία μορφή ανανεώσιμης πηγής ενέργειας γιατί στην πραγματικότητα είναι αποθηκευμένη ηλιακή ενέργεια που δεσμεύτηκε από τα φυτά κατά τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης.

Γνωρίστε και τις υπόλοιπες μορφές εναλλακτικές ενέργειας που δεν επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα του περιβάλλοντος μας με ρύπους.

Contact us