Θερμοηλεκτρικά

Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας Θερμοηλεκτρικών Πηγών

Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας Θερμοηλεκτρικών Πηγών ονομάζεται η παραγωγή που είναι εγκαταστημένη σε ένα θερμοηλεκτρικό εργοστάσιο όπου οι χημικές ενώσεις (π.χ πετρέλαιο, κάρβουνο, λιγνίτης καίγονται {δηλαδή αντιδρούν με το οξυγόνο}) απελευθερώνοντας θερμότητα μέσω της οποίας θερμαίνεται το νερό, το οποίο κυκλοφορεί γύρω από το δοχείο της καύσης.

Το νερό μετατρέπεται σε ατμό με πίεση που όταν απελευθερώνεται, κινείται στους σωλήνες και αναπτύσσει κινητική ενέργεια. Ο ατμός γυρίζει στις τουρμπίνες, δίνοντας σε αυτές την κινητική του ενέργεια (ενώ ο ίδιος κρυώνει). Οι τουρμπίνες με τη σειρά τους γυρίζουν τις ηλεκτρογεννήτριες που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια. Το νερό αφού χρησιμοποιηθεί για να γυρίσει τις τουρμπίνες έχει ακόμα υψηλή θερμοκρασία, που όμως δεν είναι αρκετά υψηλή ώστε να χρησιμοποιηθεί για να γυρίσει άλλη τουρμπίνα. Το νερό αυτό συχνά (αλλά όχι στη χώρα μας) χρησιμοποιείται από τα σπίτια της τριγύρω περιοχής για κεντρική θέρμανση και για παροχή ζεστού νερού. Αν το νερό δεν χρησιμοποιηθεί για αυτό το σκοπό, τότε ένα μέρος εξατμίζεται και ένα μικρό μέρος καταλήγει πάλι στο ποτάμι.

Σε ένα θερμοηλεκτρικό εργοστάσιο μόνο ένα ποσοστό 30-50% της αρχικής χημικής ενέργειας θα μετατραπεί σε ηλεκτρική. Το υπόλοιπο 70-50% θα μετατραπεί σε θερμική ενέργεια η οποία διαφεύγει στο περιβάλλον.

Για τη Volterra δεν αποτελεί επιχειρησιακή προτεραιότητα η δημιουργία βιομηχανικών εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω θερμοηλεκτρικών πηγών, καθώς η Volterra στοχεύει στη παράγωγης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, δηλαδή από πηγές που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον με εκπομπών ρύπων.

Contact us