Σταθμοί Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας

Σταθμοί Αποθήκευσης Στάδιο Ανάπτυξης Ονομαστική Ισχύς Χωρητικότητα
Βοιωτία Υπό Ανάπτυξη 50MW 100MWh
Κως Υπό Ανάπτυξη 2,4MW 5MWh

 

Volterra Σταθμός Αποθήκευσης Βοιωτίας

 

Volterra Σταθμός Αποθήκευσης Κω