Σταθμοί Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας

Σταθμοί Αποθήκευσης Στάδιο Ανάπτυξης Ονομαστική Ισχύς Χωρητικότητα
Βοιωτία Υπό Ανάπτυξη 50MW 100MWh
Κως Υπό Ανάπτυξη 2,4MW 5MWh

Volterra Σταθμός Αποθήκευσης Βοιωτίας Φωτογραφίες

Volterra Σταθμός Αποθήκευσης Κω Φωτογραφίες

Contact us