Σταθμοί Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας

Σταθμοί Αποθήκευσης Στάδιο Ανάπτυξης Ονομαστική Ισχύς Χωρητικότητα
Βοιωτία Υπό Ανάπτυξη 50MW 100MWh
Κως Υπό Ανάπτυξη 2,4MW 5MWh

 

Volterra Σταθμός Αποθήκευσης Βοιωτίας

 

Volterra Σταθμός Αποθήκευσης Κω

Contact us