ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΖΙΝΙ ΜΟΥ (ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ)

Ηλεκτρικό Ρεύμα

Πρόγραμμα Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου Τζίνι Μου Volterra (Για το Σπίτι)

Τζίνι Μου – Οικιακό

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε οικιακούς πελάτες κατηγορίας Γ1 και Γ1Ν Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Ηλεκτρικό Ρεύμα

Πρόγραμμα Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου Τζίνι Μου Volterra (Για την Επιχείρηση)

Τζίνι Μου – Επαγγελματικό

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματικούς πελάτες κατηγορίας Γ21 Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Contact us