Έργα

Η Volterra αναπτύσσει έργα Green-Field ΑΠΕ με έμφαση στα Αιολικά και τα Φωτοβολταϊκά Πάρκα. Τα έργα βρίσκονται σε διάφορα στάδια αδειοδότησης ή με ολοκληρωμένη αδειοδότηση και έτοιμα προς κατασκευή.