Προγράμματα 360ο Ηλεκτρικής Ενέργειας για την Επιχείρηση

360° ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Γ21/Γ22/Γ23

Το πρόγραμμα 360° ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Γ21,Γ22,Γ23 απευθύνεται σε εμπορικούς και βιομηχανικούς πελάτες κατηγορίας Γ21,Γ22,Γ23 που θέλουν να ασχολούνται με την δραστηριότητά τους και όχι με τις ρήτρες προσαρμογής.

360° ΕΥΕΛΙΞΙΑ Γ21/Γ22/Γ23

Το πρόγραμμα 360° ΕΥΕΛΙΞΙΑ Γ21, Γ22,Γ23 απευθύνεται σε εμπορικούς και βιομηχανικούς πελάτες κατηγορίας Γ21, Γ22,Γ23 που επιθυμούν συμβόλαιο με χαμηλή τιμή στην κατανάλωση και χωρίς χρονική δέσμευση.

360° ΑΓΡΟΤΙΚΟ

Με το πρόγραμμα 360° ΑΓΡΟΤΙΚΟ, οι καταναλωτές απολαμβάνουν συμβόλαιο με χαμηλή τιμή στην κατανάλωση και χωρίς χρονική δέσμευση.

360° ΑΓΡΟΤΙΚΟ FIX

Με το πρόγραμμα 360° ΑΓΡΟΤΙΚΟ FIX, οι καταναλωτές απολαμβάνουν εξασφαλισμένη τιμή χωρίς ρήτρες προσαρμογής.

ΜΕΣΗ ΤΑΣΗ

Εξειδικευμένο πρόγραμμα για Εμπορικούς και Βιομηχανικούς Πελάτες κατηγορίας ΒΓ, ΒΥ, ΒΧ, ΒΑΓ και ΒΜ με συμφωνημένη ισχύ άνω των 250 kVA, οι οποίοι εντάσσονται στην κατηγορία καταναλωτών Μέσης Τάσης.