360° ΕΠΙΧ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

360° ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Γ21/Γ22/Γ23

Το πρόγραμμα 360° ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Γ21,Γ22,Γ23 απευθύνεται σε εμπορικούς και βιομηχανικούς πελάτες κατηγορίας Γ21,Γ22,Γ23 και προσφέρει έκπτωση συνέπειας 40%.

360° ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

360° ΕΥΕΛΙΞΙΑ Γ21/Γ22/Γ23

Το πρόγραμμα 360° ΕΥΕΛΙΞΙΑ Γ21, Γ22,Γ23 απευθύνεται σε εμπορικούς και βιομηχανικούς πελάτες κατηγορίας Γ21, Γ22,Γ23 που επιθυμούν συμβόλαιο με ευέλικτη αρχική τιμή.

360° ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

360° ΑΓΡΟΤΙΚΟ

Το πρόγραμμα 360° ΑΓΡΟΤΙΚΟ απευθύνεται σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις σχετικές με την πρωτογενή φυτική και ζωική παραγωγή. Είναι ένα πρόγραμμα χωρίς δεσμέυσεις, συνδρομές και ρήτρες αποχώρησης.

360° ΜΕΣΗ ΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΜΕΣΗ ΤΑΣΗ

Εξειδικευμένο πρόγραμμα για Εμπορικούς και Βιομηχανικούς Πελάτες κατηγορίας ΒΓ, ΒΥ, ΒΧ, ΒΑΓ και ΒΜ με συμφωνημένη ισχύ άνω των 250 kVA, οι οποίοι εντάσσονται στην κατηγορία καταναλωτών Μέσης Τάσης.

Contact us