Πρόγραμμα 360ο Φυσικού Αερίου για την Επιχείρηση

360° ΣΤΑΘΕΡΟ

Το πρόγραμμα φυσικού αερίου 360° ΣΤΑΘΕΡΟ απευθύνεται στους καταναλωτές που επιθυμούν να έχουν τον έλεγχο της ενέργειάς τους.

ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μεγάλους καταναλωτές φυσικού αερίου με ετήσια κατανάλωση άνω των 500 mWh.