Πρόγραμμα 360ο Φυσικού Αερίου για την Επιχείρηση

360° ΣΤΑΘΕΡΟ

Το πρόγραμμα φυσικού αερίου 360° ΣΤΑΘΕΡΟ απευθύνεται στους καταναλωτές που επιθυμούν να έχουν τον έλεγχο της ενέργειάς τους.

ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μεγάλους καταναλωτές φυσικού αερίου με ετήσια κατανάλωση άνω των 500 mWh.

Contact us