360° ΣΤΑΘΕΡΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

360° ΣΤΑΘΕΡΟ

Το πρόγραμμα φυσικού αερίου 360° ΣΤΑΘΕΡΟ απευθύνεται στους καταναλωτές που επιθυμούν να έχουν τον έλεγχο της ενέργειάς τους.

360° ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μεγάλους καταναλωτές φυσικού αερίου με ετήσια κατανάλωση άνω των 500 mWh.

Contact us