360 ΣΤΑΘΕΡΟ_ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ_ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

360° ΣΤΑΘΕΡΟ

Το πρόγραμμα φυσικού αερίου 360° ΣΤΑΘΕΡΟ απευθύνεται στους καταναλωτές που επιθυμούν να έχουν τον έλεγχο της ενέργειάς τους.

ΜΕΓΑΛΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ_ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΜΕΓΑΛΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μεγάλους καταναλωτές φυσικού αερίου με ετήσια κατανάλωση άνω των 500 Mwh. Η εξατομικευμένη ανάλυση των αναγκών των επιχειρήσεων αυτής της κατηγορίας περιλαμβάνει την μελέτη των μηνιαίων καταναλώσεων φυσικού αερίου και εν συνεχεία την παρουσίαση των αποτελεσμάτων στην πρόταση συνεργασίας μας για την προμήθεια φυσικού αερίου.

Contact us