ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 360ο ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

360° ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Ηλεκτρική Ενέργεια

Με τα προγράμματα 360 καλύπτουμε την κάθε ανάγκη για Ηλεκτρικό Ρεύμα στους επαγγελματίες με κατηγορία τιμολογίου Γ21, Γ22, Γ23 (Χαμηλή Τάση). Επιπλέον, προσφέρουμε εξειδικευμένα προγράμματα στους επαγγελματίες με βιομηχανική παροχή (Μέση Τάση).

διπλη-01

Διπλή Ενέργεια

Τα προγράμματα απευθύνονται σε επιχειρήσεις συνδυάζοντας Ηλεκτρική Ενέργεια και Φυσικό Αέριο για μεγαλύτερη εξοικονόμηση στην κατανάλωση ενέργειας.

360° ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Φυσικό Αέριο

Αποκτήστε τον απόλυτο έλεγχο της ενέργειάς σας με τα προγράμματα Φυσικού Αερίου, διευκολύνοντας τις ανάγκες της επιχείρησης σας.

Contact us