Προγράμματα 360ο για την Επιχείρηση

Ηλεκτρική Ενέργεια

Με τα προγράμματα 360 καλύπτουμε την κάθε ανάγκη για Ηλεκτρικό Ρεύμα στους επαγγελματίες με κατηγορία τιμολογίου Γ21, Γ22, Γ23 (Χαμηλή Τάση). Επιπλέον, προσφέρουμε εξειδικευμένα προγράμματα στους επαγγελματίες με βιομηχανική παροχή (Μέση Τάση).

Διπλή Ενέργεια

Τα προγράμματα απευθύνονται σε επιχειρήσεις συνδυάζοντας Ηλεκτρική Ενέργεια και Φυσικό Αέριο για μεγαλύτερη εξοικονόμηση στην κατανάλωση ενέργειας.

Φυσικό Αέριο

Αποκτήστε τον απόλυτο έλεγχο της ενέργειάς σας με τα προγράμματα Φυσικού Αερίου, διευκολύνοντας τις ανάγκες της επιχείρησης σας.