Προγράμματα 360ο Ηλεκτρικής Ενέργειας για το Σπίτι

360° ΞΕΓΝΟΙΑΣΙΑ

Το πρόγραμμα 360° ΞΕΓΝΟΙΑΣΙΑ απευθύνεται σε οικιακούς πελάτες κατηγορίας Γ1 και Γ1Ν, προσφέροντας τη χαμηλότερη, ενιαία τιμή χωρίς επιβάρυνση για εκπρόθεσμη εξόφληση!

360° ΠΡΑΣΙΝΟ

Το πρόγραμμα 360° ΠΡΑΣΙΝΟ απευθύνεται σε οικιακούς πελάτες και προσφέρει ηλεκτρικό ρεύμα από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας! Οι καταναλώσεις μπορούν να λαμβάνουν το Πιστοποιητικό Προέλευσης, Certified Green Energy.

360° ΕΞΟΧΙΚΟ

Το πρόγραμμα 360° ΕΞΟΧΙΚΟ απευθύνεται σε πελάτες που έχουν τουλάχιστον μία ενεργή παροχή, σε οποιοδήποτε οικιακό τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας της Volterra και προσφέρει δώρο τα πάγια 4 μηνών.

360° ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ

Το πρόγραμμα 360° ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες μονοκατοικιών και πολυκατοικιών με τους πλέον ανταγωνιστικούς και διαφανείς όρους τιμολόγησης.

360° ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ

Το πρόγραμμα 360° ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ απευθύνεται σε όλους τους Φοιτητές και προσφέρει δώρο τα πάγια 4 μηνών. Εξασφαλίστε τώρα τη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.

360° ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ

Το πρόγραμμα 360° ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ απευθύνεται σε οικιακούς πελάτες που κατέχουν ηλεκτρικό αυτοκίνητο, αφού προσφέρει ΔΩΡΕΑΝ τη φόρτισή του για 1 χρόνο.