Η Volterra χορηγός της πολιτιστικής έκδοσης Επίλογος. Η Volterra αρωγός του πολιτισμού, στηρίζει τη δράση του περιοδικού Επίλογος.

Δελτίο Τύπου: Η Volterra χορηγός της πολιτιστικής έκδοσης “Επίλογος”

17/12/2019
Η Volterra, υπερήφανο μέλος του Συνδέσμου Διαφημιζομένων Ελλάδος (ΣΔΕ)

Δελτίο Τύπου: Η Volterra, υπερήφανο μέλος του Συνδέσμου Διαφημιζομένων Ελλάδος (ΣΔΕ)

21/12/2019
Προβολή όλων

Press Release: Volterra continues to fuel the greek market with natural gas

Volterra continues to fuel the greek market with natural gas. Therefore, expands their portfolio and supplying integrated tariffs to houses and businesses.

Volterra continues to fuel the greek market with natural gas

Volterra (Energy Producer and Supplier) continues its successful operations within the natural gas market, therefore expanding its energy portfolio and supplying integrated energy tariffs to Greek households, and industries.
The new tariffs combining Electricity and Gas supply that Volterra offers, were designed with flexible and transparent terms, completely adjusting to consumer needs and carrying significant discounts depending on energy consumption. Indicatively, the new dual fuel tariffs offer up 30% discount on gas bills for residential or commercial consumption (cooking, heating and hot water supply), every month for two years.

By putting excellent customer experience at the heart of their duties, Volterra’s energy advisors are highly knowledgeable and trained to offer top quality customer service either in a Volterra Shop or by phone at +30 2130 88 3000.
Today, Volterra holds 2.17% share of the Greek energy market (according to the monthly ENEX system report in October 2019) and its Volterra Shops network is experiencing an accelerated growth, with twenty new shops opening by the end of 2020.

Volterra’s Parent Company Profile:

Volterra’s parent company is one of the most robust Greek construction corporations. AVAX S.A. has multiannual and international experience in pivotal natural gas infrastructure projects. Some of these projects include the TAP pipeline, the Terminal LNG Station in Revithoussa, high and medium pressure networks as well as other important energy projects in Greece and abroad. (Click here for more)

Volterra S.A.

Marketing and Communications Department