Όραμα

Οι Βασικές Αρχές της Εταιρικής μας Κουλτούρας

Τα αποτελεσματικά οράματα μίας επιχείρησης είναι ολιστικά και έχουν ως κύριο στόχο την εξεύρεση άριστης και αρμονικής ισορροπίας μεταξύ όλων των ομάδων ενδιαφερομένων. Κατά συνέπεια, το όραμα της εταιρείας μας, το οποίο είναι σημαντικό για όλα τα τμήματα και τα ενδιαφερόμενα μέρη προσανατολίζεται προς ένα ευρύ φάσμα ομάδων. Το όραμα μας είναι ευμετάβλητο και προσαρμόσιμο όταν χρειάζεται, ανάλογα με τις καταστάσεις που θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε ως επιχείρηση.

Οι βασικές του αρχές, ωστόσο, παραμένουν σταθερές ώστε να παρέχουν κίνητρα, να καθορίζουν την κατεύθυνση της επιχείρησής μας και να προσδίδουν στις δραστηριότητές της στόχους πέρα από τα χρήματα και τη μεγιστοποίηση του κέρδους.

Το Όραμά Μας

Ανακαλύψτε το όραμα ενός αξιόπιστου παρόχου ρεύματος. Διότι, θέλουμε να είμαστε ο κορυφαίος πάροχος ολοκληρωμένων ενεργειακών υπηρεσιών και να μας εκτιμούν για τις επιχειρηματικές μας αρχές, την υπεύθυνη λειτουργία μας, το πολύπλευρο έργο & τις υπηρεσίες μας που συμβάλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη τόσο της εταιρείας όσο και της κοινωνίας μας.

Υπεύθυνη Λειτουργία

Έχουμε δεσμευτεί να δρούμε με υπευθυνότητα και σοβαρότητα σε ό,τι κάνουμε, ώστε να διατηρούμε την εμπιστοσύνη των πελατών μας, των εργαζομένων μας και όλων των συνεργατών μας.

Περιβαλλοντική Αποδοτικότητα

Στόχος μας είναι να μειώσουμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε όλο το φάσμα της λειτουργίας μας, από το σχεδιασμό και την παραγωγή των προϊόντων και υπηρεσιών που προωθούμε στην αγορά μέχρι τη χρήση και την απόρριψη από τους πελάτες μας.

Συμβολή στη Βιώσιμη Ανάπτυξη της Κοινωνίας

Πέραν του ότι θέλουμε να είμαστε ένα αξιόπιστος πάροχος ρεύματος, στόχος μας είναι η αξιοποίηση της τεχνολογίας μας και η προσφορά καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών με στόχο τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας, αλλά και της ελληνικής κοινωνίας. Παράλληλα, συνεργαζόμαστε με διάφορους οργανισμούς και ιδρύματα για την υλοποίηση προγραμμάτων που στόχο έχουν την κάλυψη άμεσων σημερινών αναγκών της κοινωνίας.