Οικονομικά Στοιχεία

Δείτε τα βασικά οικονομικά στοιχεία (Ισολογισμούς και Αποτελέσματα Χρήσεως) της εταιρείας μας, αλλά και των θυγατρικών μας εταιρείων (Volterra K-R Α.Ε., Volterra Λυκοβούνι Α.Ε., Ηλιοφάνεια Α.Ε. και Volterra L-S Α.Ε.), ανά οικονομικό έτος.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μέσω email στο info@volterra.gr ή συμπληρώστε τη σχετική φόρμα επικοινωνίας.