Οικονομικά Στοιχεία

Η φερεγγυότητα και η αξιοπιστία της εταιρείας βασίζεται στην ορθή οικονομική διαχείριση και στην διαρκώς ανοδική πορεία των οικονομικών μεγεθών της.

Δείτε τα βασικά οικονομικά στοιχεία (Ισολογισμούς και Αποτελέσματα Χρήσεως) της εταιρείας μας, αλλά και των θυγατρικών μας εταιρείων (Volterra K-R Α.Ε., Volterra Λυκοβούνι Α.Ε., Ηλιοφάνεια Α.Ε. και Volterra L-S Α.Ε.), ανά οικονομικό έτος.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μέσω email στο info@volterra.gr ή συμπληρώστε τη σχετική φόρμα επικοινωνίας.

Contact us