Οικονομικά Στοιχεία

Η φερεγγυότητα και η αξιοπιστία της εταιρίας βασίζεται στην ορθή οικονομική διαχείριση και στην διαρκώς ανοδική πορεία των οικονομικών μεγεθών της.

Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε ανακαλύψτε τα βασικά οικονομικά στοιχεία (Ισολογισμούς και Αποτελέσματα Χρήσεως) της εταιρείας μας, αλλά και των θυγατρικών μας εταιρείων (Volterra K-R ΑΕ, Volterra Λυκοβούνι ΑΕ, Ηλιοφάνεια ΑΕ και Volterra L-S ΑΕ), ανά οικονομικό έτος.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μέσω email στο info@volterra.gr ή συμπληρώστε τη σχετική φόρμα επικοινωνίας.

Contact us