Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΑΣ

Volterra & ενεργειακή μετάβαση

Ένα από τα ισχυρότερα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Volterra είναι ότι παράγει η ίδια μέρος της ενέργειας που εμπορεύεται και προμηθεύει. Συμβαδίζοντας με τις ανάγκες της εποχής και τους εθνικούς στόχους για την ενεργειακή μετάβαση και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, η Volterra εστιάζει στην παραγωγή αποκλειστικά «πράσινης» ενέργειας, μέσω μονάδων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

Η Εταιρεία διαθέτει ένα εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ (αιολικά, φωτοβολταϊκά, υδροηλεκτρικά), με έργα σε λειτουργία, υπό κατασκευή ή έτοιμα προς κατασκευή και σε διάφορα στάδια ανάπτυξης, σε πολλές περιοχές της χώρας. Επιπλέον, η Volterra διαχρονικά προωθεί καινοτόμες εφαρμογές και υπηρεσίες εξοικονόμησης ενέργειας, όπως η αποθήκευση, η ηλεκτρική αυτοκίνηση και οι IoT/smart-grid ενεργειακές εφαρμογές. Ο τομέας της Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας αποτελείται από έμπειρα στελέχη με υψηλότατο επίπεδο τεχνογνωσίας και εξειδίκευσης και είναι οργανωμένος σε τέσσερις άξονες.

Contact us