Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΑΣ

Ο κλάδος Ανάπτυξης Έργων & Παραγωγής Ενέργειας της Volterra έχει ως κύρια δραστηριότητα την ανάπτυξη ενεργειακών έργων από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) με σκοπό την πλήρη αδειοδότηση των έργων την κατασκευή και την εκμετάλλευση της παραγωγής από την λειτουργία τους.

Contact us