Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΑΣ

Volterra & ενεργειακή μετάβαση

Ένα από τα ισχυρότερα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Volterra είναι ότι παράγει η ίδια μέρος της ενέργειας που εμπορεύεται και προμηθεύει. Συμβαδίζοντας με τις ανάγκες της εποχής και τους εθνικούς στόχους για την ενεργειακή μετάβαση και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, η Volterra εστιάζει στην παραγωγή αποκλειστικά «πράσινης» ενέργειας, μέσω μονάδων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

Η Εταιρεία διαθέτει ένα εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ (αιολικά, φωτοβολταϊκά, υδροηλεκτρικά), με έργα σε λειτουργία, υπό κατασκευή ή έτοιμα προς κατασκευή και σε διάφορα στάδια ανάπτυξης, σε πολλές περιοχές της χώρας. Επιπλέον, η Volterra διαχρονικά προωθεί καινοτόμες εφαρμογές και υπηρεσίες εξοικονόμησης ενέργειας, όπως η αποθήκευση, η ηλεκτρική αυτοκίνηση και οι IoT/smart-grid ενεργειακές εφαρμογές. Ο τομέας της Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας αποτελείται από έμπειρα στελέχη με υψηλότατο επίπεδο τεχνογνωσίας και εξειδίκευσης και είναι οργανωμένος σε τέσσερις άξονες, ανάπτυξης έργων, κατασκευή έργων, λειτουργία έργων και παρακολούθησης θυγατρικών.

Contact us