Το εξειδικευμένο προσωπικό της Volterra απασχολείται σε όλο το φάσμα του κλάδου ενέργειας, ξεκινώντας από την Παραγωγή Ενέργειας και φτάνοντας έως την Προμήθεια Ενέργειας στον τελικό καταναλωτή. Για το σκοπό αυτό, η εταιρία ακολουθεί μια ευέλικτη και αποτελεσματική δομή που επιτρέπει την προσαρμογή στις ιδιαίτερες συνθήκες του κλάδου Ενέργειας στην Ελλάδα και στην όσο το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση τόσο των καταναλωτών-πελατών, όσο και των συνεργατών της.

Το διοικητικό μοντέλο της εταιρείας είναι ιδιαιτέρως οργανωμένο και προσανατολισμένο στην καίρια εξυπηρέτηση του καταναλωτή καθώς και στην άμεση προσαρμογή στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Τα 4 τμήματα της εταιρείας συνεργάζονται άψογα μεταξύ τους δίνοντας μια άλλη δυναμική στην έννοια του δομημένου πολυεθνικού οργανισμού, αποτελούμενα από στελέχη με ανώτερη παιδεία αλλά κυρίως με γνώση της αγοράς καθώς και της ψυχολογίας του καταναλωτή και των αναγκών του.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε το αναλυτικό οργανόγραμμα της Volterra, στην τωρινή του μορφή.

Γνωρίστε το προφίλ των ανθρώπων της εταιρείας ενέργειας

 

Αν θέλετε να ενταχθείτε και εσείς στο ανθρώπινο δυναμικό της Volterra, δείτε εδώ, τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας.

Contact us