Η Volterra καλείται να λειτουργήσει μέσα σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον ιδιαίτερα δυναμικό, το οποίο μεταλλάσσεται διαρκώς τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκοσμίως. Στηριζόμενη σε διεθνή πρότυπα οργάνωσης και με γνώμονα τις απαιτητικές συνθήκες της αγοράς Ενέργειας, η Εταιρεία μας εφαρμόζει ένα πρότυπο Εταιρικής Διακυβέρνησης το οποίο χαράσσει μια σύγχρονη και βιώσιμη στρατηγική, προσφέρει τη δυνατότητα σε κάθε οργανωτικό Τομέα να φέρει τη δική του προστιθέμενη αξία στο σύστημα, ενώ, παράλληλα δίνει στους εργαζόμενους πραγματικές ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης.

Contact us