Τα συνδυαστικά προγράμματα ΑΕΡΙΟ + ΡΕΥΜΑ απευθύνονται σε καταναλωτές οικιακής αυτόνομης θέρμανσης φυσικού αερίου, εξασφαλίζοντας ενεργειακή άνεση με χαμηλές και ξεκάθαρες χρεώσεις.

Πλεονεκτήματα Προγράμματος:

 • Εξοικονόμηση στον λογαριασμό του φυσικού αερίου σας που μπορεί να αγγίξει ακόμα και το 25% σε συνδυασμό με την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Το μοναδικό συμβόλαιο χωρίς χρονική δέσμευση, χωρίς κρυφούς όρους και ρήτρες πρόωρης αποδέσμευσης.
 • Έως και 50% έκπτωση στην εγγύηση του προηγούμενου Παρόχου σας (100% έκπτωση σε περίπτωση ενεργοποίησης πάγιας εντολής εξόφλησης λογαριασμών).
 • Εύκολη και γρήγορη αλλαγή προμηθευτή φυσικού αερίου χωρίς πρόσθετο κόστος και χωρίς μετατροπές στην υπάρχουσα εγκατάσταση.
 • Άμεση εξυπηρέτηση, υψηλής ποιότητας και επίλυση προβλημάτων.
 • Απλός και ευανάγνωστος λογαριασμός, άμεσα συγκρίσιμος με τον ανταγωνισμό.
 • Αξιόπιστος και Ξεκάθαρος τρόπος τιμολόγησης (Σταθερό περιθώριο εμπορίας πρόσθετα της Οριστικής Μοναδιαίας Τιμής εκκίνησης της Τριμηνιαίας Δημοπρασίας της ΔΕΠΑ).

Πακέτο Α – Αυτόνομο:

Είδος Τιμολογίου Χρέωση Παγίου
(€/ημέρα)
Τιμή Προμήθειας (€/kWh)
 Οικιακό 
Αυτόνομο
0.2 Τύπος υπολογισμού τιμής προμήθειας φυσικού αερίου σε €/kWh = [Οριστική Μοναδιαία Τιμή Εκκίνησης Εκάστοτε Τριμηνιαίας Δημοπρασίας του έτους που αφορά η περίοδος κατανάλωσης σε $/kWh] / [ «Ισοτιμία Αναφοράς Δολαρίου ΗΠΑ – Ευρώ», όπως αυτή ανακοινώνεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την 10η ημερολογιακή ημέρα του επόμενου μήνα από το μήνα κατανάλωσης ή την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, εφόσον η πρώτη είναι αργία ] + [0.015€/kWh]
Έκπτωση: -25% στην Τελική Χρέωση Προμήθειας

Πακέτο Β – Αυτόνομο:

Είδος Τιμολογίου Χρέωση Παγίου
(€/ημέρα)
Τιμή Προμήθειας (€/kWh)
 Οικιακό 
Αυτόνομο
0.2 Τύπος υπολογισμού τιμής προμήθειας φυσικού αερίου σε €/kWh = [Οριστική Μοναδιαία Τιμή Εκκίνησης Εκάστοτε Τριμηνιαίας Δημοπρασίας του έτους που αφορά η περίοδος κατανάλωσης σε $/kWh] / [ «Ισοτιμία Αναφοράς Δολαρίου ΗΠΑ – Ευρώ», όπως αυτή ανακοινώνεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την 10η ημερολογιακή ημέρα του επόμενου μήνα από το μήνα κατανάλωσης ή την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, εφόσον η πρώτη είναι αργία ] + [0.015€/kWh]
Έκπτωση: -100% στη Χρέωση Παγίου
Έκπτωση: -5% στην Τελική Χρέωση Προμήθειας

Σύνδεση στη Volterra

Τι χρειάζεται για να συνδεθείτε:

 • Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη η Αίτηση Προμήθειας Φυσικού Αερίου, η Εξουσιοδότηση Εκπροσώπησης Πελάτη και ο Τιμοκατάλογος.
 • Αποδεικτικό Ταυτοπροσωπίας (πχ Ταυτότητα, Διαβατηρίου).
 • Ο τελευταίος εκκαθαριστικός λογαριασμός (που έχει εξοφληθεί), από τον υφιστάμενο σας πάροχο φυσικού αερίου ή αντίγραφο της Σύμβασης Σύνδεσης με τον οικείο Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής (ΕΔΑ), (σε περίπτωση αρχικής σύνδεσης).
 • Ε9 ή Μισθωτηρίο από την αρμόδια ΔΟΥ (σε περίπτωση μισθωμένου ακινήτου).

Λοιποί όροι

* Για να δείτε τους Γενικούς Όρους Προμήθειας για τα Οικιακά Προγράμματα, πατήστε ΕΔΩ.

* Για να ενημερωθείτε για την πολιτική Εγγύησης, πατήστε ΕΔΩ.

* Μπορείτε να μας αποστείλετε συμπληρωμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε μέσω E-mail στο sales@volterra.gr, είτε μέσω Fax στο 2130 88 3299.

* Οι Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις καθορίζονται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και εμφανίζονται διακριτά στον λογαριασμό σας. Για να δείτε τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις πατήστε ΕΔΩ.

Ζητήστε να σας καλέσουμε

Υποβάλετε τα στοιχεία σας και θα είμαστε σε επαφή σύντομα. Μπορείτε επίσης να μας στείλετε email αν προτιμάτε.

  Θα ήθελα να συζητήσουμε

  Ναι
  Ναι

  Contact us