Οικονομικό ρεύμα (τύπου Γ1) για κατοικίες

Σπίτι Μου V1

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε οικιακούς πελάτες κατηγορίας Γ1 με έναν μετρητή (χωρίς νυχτερινό, ηλεκτρικό ρεύμα) ανεξαρτήτως κατανάλωσης ενέργειας.

Οικονομικό ρεύμα (τύπου Γ1Ν) για κατοικίες

Σπίτι Μου V1 Νύχτα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε οικιακούς πελάτες κατηγορίας Γ1Ν ανεξαρτήτως κατανάλωσης ενέργειας με μειωμένη χρέωση νυχτερινής χρήσης.

Contact us