ΦΩΤΟ-ΟΙΚΙΑΚΟΥ-1

Σπίτι Μου G1A (Αυτόνομη Παροχή)

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε οικιακούς πελάτες με αυτόνομη παροχή φυσικού αερίου και δίνει τη δυνατότητα εξοικονόμησης  με χαμηλές και ξεκάθαρες χρεώσεις.

ΟΙΚΙΑΚΟ-ΚΕΤΡΙΚΗ

Σπίτι Μου G2A (Κεντρική Παροχή)

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε οικιακούς πελάτες με κοινόχρηστη παροχή φυσικού αερίου, και δίνει τη δυνατότητα εξοικονόμησης στους καταναλωτές φυσικού αερίου με χαμηλές και ξεκάθαρες χρεώσεις.

Contact us