ΦΩΤΟ-ΚΕΝΤΡΙΚΟ-1

Σπίτι Μου G1A (Φυσικό Αέριο Αυτόνομης Παροχής)

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε οικιακούς πελάτες με αυτόνομη παροχή φυσικού αερίου και δίνει τη δυνατότητα εξοικονόμησης  με χαμηλές και ξεκάθαρες χρεώσεις.

ΟΙΚΙΑΚΟ-ΚΕΤΡΙΚΗ-2

Σπίτι Μου G2A (Φυσικό Αέριο Κεντρικής Παροχής)

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε οικιακούς πελάτες με κοινόχρηστη παροχή φυσικού αερίου, και δίνει τη δυνατότητα εξοικονόμησης στους καταναλωτές φυσικού αερίου με χαμηλές και ξεκάθαρες χρεώσεις.

Contact us