ΦΩΤΟ ΟΙΚΙΑΚΟΥ 4

Διπλή Ενέργεια (Αυτόνομη Παροχή)

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε οικιακούς πελάτες που συνδυάζουν την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας με την προμήθεια φυσικού αερίου αυτόνομης παροχής και δίνει τη δυνατότητα εξοικονόμησης ενέργειας με χαμηλές και ξεκάθαρες Αξίες Ενέργειας.

ΟΙΚΙΑΚΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟ

Διπλή Ενέργεια (Κεντρική Παροχή)

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε οικιακούς πελάτες που συνδυάζουν την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας με την προμήθεια φυσικού αερίου κεντρικής παροχής και δίνει τη δυνατότητα εξοικονόμησης ενέργειας στους καταναλωτές με χαμηλές και ξεκάθαρες Αξίες Ενέργειας.

Contact us