Ενέργεια για το Σπίτι

Προγράμματα Ηλεκτρικής Ενέργειας για το Σπίτι

Οικονομικό ρεύμα (τύπου Γ1) για κατοικίες

Σπίτι Μου V1

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε οικιακούς πελάτες κατηγορίας Γ1 με έναν μετρητή (χωρίς νυχτερινό, ηλεκτρικό ρεύμα) ανεξαρτήτως κατανάλωσης ενέργειας.

Οικονομικό ρεύμα (τύπου Γ1Ν) για κατοικίες

Σπίτι Μου V1 Νύχτα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε οικιακούς πελάτες κατηγορίας Γ1Ν ανεξαρτήτως κατανάλωσης ενέργειας με μειωμένη χρέωση νυχτερινής χρήσης.

Προγράμματα Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου για το Σπίτι

ΦΩΤΟ ΟΙΚΙΑΚΟΥ 4

Διπλή Ενέργεια (Αυτόνομη Παροχή)

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε οικιακούς πελάτες που συνδυάζουν την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας με την προμήθεια φυσικού αερίου αυτόνομης παροχής και δίνει τη δυνατότητα εξοικονόμησης ενέργειας με χαμηλές και ξεκάθαρες Αξίες Ενέργειας.

ΟΙΚΙΑΚΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟ

Διπλή Ενέργεια (Κεντρική Παροχή)

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε οικιακούς πελάτες που συνδυάζουν την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας με την προμήθεια φυσικού αερίου κεντρικής παροχής και δίνει τη δυνατότητα εξοικονόμησης ενέργειας στους καταναλωτές με χαμηλές και ξεκάθαρες Αξίες Ενέργειας.

Προγράμματα Φυσικού Αερίου για το Σπίτι

ΦΩΤΟ-ΚΕΝΤΡΙΚΟ-1

Σπίτι Μου G1A (Φυσικό Αέριο Αυτόνομης Παροχής)

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε οικιακούς πελάτες με αυτόνομη παροχή φυσικού αερίου και δίνει τη δυνατότητα εξοικονόμησης με χαμηλές και ξεκάθαρες χρεώσεις.

ΟΙΚΙΑΚΟ-ΚΕΤΡΙΚΗ-2

Σπίτι Μου G2A (Φυσικό Αέριο Κεντρικής Παροχής)

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε οικιακούς πελάτες με κοινόχρηστη παροχή φυσικού αερίου, και δίνει τη δυνατότητα εξοικονόμησης στους καταναλωτές φυσικού αερίου με χαμηλές και ξεκάθαρες χρεώσεις.

Contact us