Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εμπορικούς και βιομηχανικούς πελάτες κατηγορίας Γ22 και Γ22Β με χαμηλές καταναλώσεις και μικρή ισχύ απο 25 έως 250kVA.

Πλεονεκτήματα Προγράμματος:

 • Εξοικονόμηση στον λογαριασμό ρεύματος σας που μπορεί να αγγίξει ακόμα και το 25%.
 • Ξεκάθαρη ενιαία χρέωση ενέργειας, χωρίς χρέωση ισχύος, χωρίς κλίμακες κατανάλωσης και χωρίς βασικό πάγιο προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.
 • 50% έκπτωση στην εγγύηση του προηγούμενου παρόχου σας, με ελάχιστη εγγύηση 150€ και 100% έκπτωση σε περίπτωση ενεργοποίησης πάγιας εντολής εξόφλησης λογαριασμών).
 • 10% επιπλέον έκπτωση συνέπειας σε περίπτωση εμπρόθεσμης εξόφλησης.
 • Απλός και ευανάγνωστος λογαριασμός, άμεσα συγκρίσιμος με τον ανταγωνισμό.
 • Άμεση εξυπηρέτηση και επίλυση προβλημάτων.
 • Εύκολη, γρήγορη και απλή αλλαγή προμηθευτή ρεύματος χωρίς κόστος ενεργοποίησης και χωρίς μετατροπές στην υπάρχουσα εγκατάσταση.
 • Συμβόλαιο χωρίς χρονική δέσμευση, χωρίς κρυφούς όρους και ρήτρες πρόωρης αποδέσμευσης.
Είδος Τιμολογίου Χρέωση Ενέργειας με συνέπεια (€/kWh)* Χρέωση Ενέργειας χωρίς συνέπεια (€/kWh) Χρέωση Παγίου Μον/κου & Τριφ/κού (€/μήνα) Χρέωση Ισχύος (€/kW/μήνα) Κλίμακες Κατανάλωσης (kWh)
Επιχείρηση Μου V22 0.0701 0.0779
  *Συμπεριλαμβάνεται έκπτωση συνέπειας (-10%)

Σύνδεση στη Volterra:

Τι χρειάζεται για να συνδεθείτε:

 • Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη η Αίτηση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας και ο Τιμοκατάλογος.
 • Αποδεικτικό Ταυτοπροσωπίας (πχ Ταυτότητα, Διαβατηρίου).
 • Ο τελευταίος εκκαθαριστικός λογαριασμός (που έχει εξοφληθεί), από τον υφιστάμενο σας πάροχο ρεύματος.
 • Αντίγραφο Μισθωτηρίου από την αρμόδια ΔΟΥ (σε περίπτωση μισθωμένου ακινήτου).

Λοιποί όροι:

* Για να δείτε τους Γενικούς Όρους Προμήθειας για τα Επαγγελματικά Προγράμματα, πατήστε ΕΔΩ.

* Για να ενημερωθείτε για την Πολιτική Εγγύησης, πατήστε ΕΔΩ.

* Μπορείτε να μας αποστείλετε συμπληρωμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε μέσω E-mail στο sales@volterra.gr, είτε μέσω Fax στο 2130 88 3299.

* Οι Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις είναι κοινές για όλους τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας, καθορίζονται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και εμφανίζονται διακριτά στον λογαριασμό σας. Για να δείτε τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις πατήστε ΕΔΩ.

Ζητήστε να σας καλέσουμε

Υποβάλετε τα στοιχεία σας και θα είμαστε σε επαφή σύντομα. Μπορείτε επίσης να μας στείλετε email αν προτιμάτε.

Θα ήθελα να συζητήσουμε

Ναι
Ναι
Contact us