Γεωθερμία

Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ (Γεωθερμία)

Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας με Γεωθερμία ονομάζουμε τη φυσική θερμική ενέργεια που παράγεται μέσα από το εσωτερικού του πλανήτη Γη και διαρρέεται προς την επιφάνεια.

Η μετάδοση θερμότητας πραγματοποιείται με δύο τρόπους:

  • Είτε με αγωγή από το εσωτερικό προς την επιφάνεια με ρυθμό 0,04 – 0,06 W/m² [1].
  • Είτε με ρεύματα μεταφοράς, που περιορίζονται όμως στις ζώνες κοντά στα όρια των λιθοσφαιρικών πλακών, λόγω ηφαιστειακών και υδροθερμικών φαινομένων.

Σε κάθε περίπτωση η αξιοποίηση της γεωθερμικής ενέργειας για την κάλυψη αναγκών του ανθρώπου είναι πολύ σημαντική αφού, ως μορφή ενέργειας είναι πρακτικά ανεξάντλητη. Τέλος ανάλογα με το θερμοκρασιακό της επίπεδο μπορεί να έχει διάφορες χρήσεις.

Γνωρίστε και τις υπόλοιπες μορφές εναλλακτικές ενέργειας που δεν επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα του περιβάλλοντος μας με ρύπους.

Contact us