Γενικοί Όροι Πελατών Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τους πιο πρόσφατους γενικούς όρους που αφορούν πελάτες Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου, μπορείτε να ενημερωθείτε μέσω των παρακάτω συνδέσμων.

Ηλεκτρική Ενέργεια

Γενικοί Όροι Σύμβασης – Μικροί Πελάτες

Αφορά τους εξής τύπους τιμολογίων Χαμηλής Τάσης: Γ1, Γ1/Ν, Γ21, Γ22, Γ23

Τελευταία Ενημέρωση Αρχείου: 01/07/2021

Έντυπο Υπηρεσιών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Αφορά τους εξής τύπους τιμολογίων: Χαμηλής (Γ1, Γ1/Ν, Γ21, Γ22, Γ23) και Μέσης Τάσης

Τελευταία Ενημέρωση Αρχείου: 06/06/2022

Πολιτική
Εγγυήσεων

Αφορά τους εξής τύπους τιμολογίων Χαμηλής Τάσης (Γ1, Γ1/Ν, Γ21, Γ22, Γ23)

Τελευταία Ενημέρωση Αρχείου: 29/01/2021

Φυσικό Αέριο

Γενικοί Όροι
Σύμβασης

Αφορά τύπους τιμολογίων Οικιακών, Εμπορικών και Βιομηχανικών καταναλωτών

Τελευταία Ενημέρωση Αρχείου: 29/01/2021

Έντυπο Υπηρεσιών Φυσικού Αερίου

Αφορά τύπους τιμολογίων Οικιακών, Εμπορικών και Βιομηχανικών καταναλωτών

Τελευταία Ενημέρωση Αρχείου: 15/03/2022

Πολιτική
Εγγυήσεων

Αφορά τύπους τιμολογίων Οικιακών, Εμπορικών και Βιομηχανικών καταναλωτών

Τελευταία Ενημέρωση Αρχείου: 28/02/2022

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων / Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης Ιστοτόπου (GDPR)

GDPR-ICONS-ΓΙΑ-ΓΕΝΙΚΟΙ-ΟΡΟΙ-WEBSITE

Γενικοί Όροι
GDPR

Αφορά όλους τους τύπους πελατών, συνεργατών αλλά και επισκεπτών της παρούσας ιστοσελίδας

Τελευταία Ενημέρωση Αρχείου: 22/08/2019