Φωτοβολταϊκά Πάρκα

Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ (Φωτοβολταϊκά Πάρκα)

Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά Πάρκα, ονομάζεται η βιομηχανική διάταξη πολλών φωτοβολταϊκών κυττάρων σε μία σειρά. Στην ουσία πρόκειται για τεχνητούς ημιαγωγούς (συνήθως από Πυρίτιο) οι οποίοι ενώνονται με σκοπό να δημιουργήσουν ένα ηλεκτρικό κύκλωμα σε σειρά. Οι ημιαγωγοί αυτοί απορροφούν φωτόνια μέσω της ηλιακής ακτινοβολίας και με τη σειρά τους παράγουν Ηλεκτρική τάση. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται”Φωτοβολταϊκό φαινόμενο”.

Δείτε παρακάτω τo προφίλ των έργων Φωτοβολταϊκών Πάρκων της Volterra

Τεχνολογία έργων ΑΠΕ Χαρτοφυλάκιο έργων Έργα υπό κατασκευή ή έτοιμα προς κατασκευή Έργα σε λειτουργία
Φωτοβολταϊκά Πάρκα 2,7 MW 2,7 MW
Contact us