Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη – Μία αμφίδρομη σχέση

Η σχέση της επιχείρησης με την κοινωνία είναι αμφίδρομη. Για το λόγο αυτό οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί οφείλουν να αναγνωρίζουν την ευθύνη που τους αναλογεί, απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον και αντίστοιχα να προσαρμόζουν τη συμπεριφορά τους. Οι κοινωνικοί, περιβαλλοντικοί και οικονομικοί παράγοντες, όπως είναι η καταστροφή του περιβάλλοντος, η ζήτηση των καταναλωτών για φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα, η προσέλκυση ξένων επενδύσεων.

Για τη Volterra και τους ανθρώπους της, αποτελεί πρωταρχικό μέλημα να διασφαλίζουμε μέσα από κάθε κομμάτι της παραγωγικής διαδικασίας μας. Προστατεύοντας το φυσικό αλλά και το κοινωνικό περιβάλλον που δραστηριοποιούμαστε. Όλα αυτά τα χρόνια τηρούμε ένα μοντέλο ανάπτυξης που βασίζεται στην ισορροπία μεταξύ της κοινωνίας του περιβάλλοντος και της οικονομίας.

Στηριζόμενοι σε αξίες που όχι μόνο δε βλάπτουν αλλά αντιθέτως ενεργοποιούν και βάζουν σε προτεραιότητα δημιουργικές σχέσεις αλληλοεκτίμησης και προστασίας.

Η Volterra δέχεται έναν μεγάλο αριθμό προτάσεων για στήριξη και σύμπραξη σε πρωτοβουλίες ή και εκδηλώσεις τις οποίες εξετάζει με προσοχή και ανταποκρίνεται σύμφωνα με τον στρατηγικό σχεδιασμό της. Εάν έχετε μια πρόταση συνέργειας, μπορείτε να την αποστείλετε στο csr@volterra.gr.

«Η υπευθυνότητα αναφέρεται στην υποχρέωση των επιχειρηματιών να επιδιώκουν εκείνες τις πολιτικές, να λαμβάνουν εκείνες τις αποφάσεις ή να ακολουθούν εκείνες τις δράσεις που να συνάδουν με τους στόχους και τις αξίες της κοινωνίας μας» (Howard Bowen, ο πατέρας της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης)

Contact us