Από το να περιμένετε τη καταγραφή της μέτρησης του ρολογιού σας από τον ΔΕΔΔΗΕ μπορείτε εναλλακτικά, να ακολουθήσετε το σχετικό πίνακα και βάλτε μέτρηση κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος που έχετε στη παροχή σας στη Volterra έως και την ημέρα αποστολής αυτής.

Στείλτε μας τη μέτρηση σας!

 

Contact us