Βάλε Μέτρηση (Ηλεκτρικής Ενέργειας)

Σας παρέχουμε τη δυνατότητα, αντί της προγραμματισμένης καταγραφής της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας του ρολογιού – μετρητή σας από τον ΔΕΔΔΗΕ, εναλλακτικά, να την εισάγετε μόνοι σας.

Βάλε Μέτρηση (Φυσικού Αερίου)

Σας παρέχουμε τη δυνατότητα αντί της προγραμματισμένης καταγραφής του ρολογιού σας από την αρμόδια Εταιρεία Διανομής Αερίου, εναλλακτικά, να εισάγετε μόνοι σας μέσω των παρακάτω συνδέσμων τη μέτρηση κατανάλωσης φυσικού αερίου που έχετε στην παροχή σας στη Volterra, έως και την ημέρα αποστολής αυτής

Contact us