Βάλε Μέτρηση

Ένδειξη Ημερήσιας Κατανάλωσης
Ένδειξη Νυχτερινής Κατανάλωσης

Βάλε Μέτρηση!

Αντί της προγραμματισμένης καταγραφής του μετρητή σας, μπορείτε εναλλακτικά να
καταχωρήσετε οι ίδιοι την μέτρηση της κατανάλωσής σας.

Επίλεξε Μετρητή

Αν έχετε ζητήσει μηνιαίο λογαριασμό, για καλύτερο έλεγχο της ενέργειας
που καταναλώνετε, καταχωρίστε την ένδειξη του μετρητή σας, σύμφωνα με τον τύπο του.


    Εισάγετε τα 11 ψηφία χωρίς παύλες

    Επισύναψη αρχείου έως 2MB (προαιρετικά):

    Ναι

    Ναι