Διάγραμμα ΟΤΣ

Γνωρίστε την Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ)

Η Οριακή Τιμή του Συστήματος είναι η τιμή η οποία καθορίζεται στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και είναι η τιμή που εισπράττουν όλοι οι όσοι παρέχουν ενέργεια στο Σύστημα ενέργειας. Αλλά και πληρώνουν όλοι όσοι ζητούν ενέργεια από το Σύστημα. Η (ΟΤΣ) διαμορφώνεται σύμφωνα με το συνδυασμό προσφορών τιμών και ποσοτήτων που υποβάλλουν κάθε μέρα οι διαθέσιμες μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, και του ωριαίου φορτίου ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, που διαμορφώνεται σε καθημερινή βάση από τους καταναλωτές.

Στο σημείο, εξισώνονται οι προσφερόμενες ποσότητες ενέργειας με το ζητούμενο φορτίο ενέργειας, εκεί ορίζεται και η Οριακή Τιμή Συστήματος.

Για λόγους καταναλωτικής προστασίας και συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού έχει τεθεί ένα διοικητικά ανώτερο όριο ως προς την προσφερόμενη τιμή. Το οποίο έχει τεθεί ίσο με 300€/MWh. Καθώς και ένα κατώτερο επίπεδο προσφορών, το οποίο είναι ίσο με το μεταβλητό κόστος της μονάδας. Έτσι με αυτό το τρόπο τις περισσότερες των περιπτώσεων οι παραγωγοί πληρώνονται το κόστος του καυσίμου τους.

Στη Volterra πάντοτε προσπαθούμε να σας ενημερώνουμε αξιόπιστα.

Πηγή στοιχείων διαγράμματος: enexgroup.gr/agora/proimerisia-agora/ots.excel.

Contact us