Χρεώσεις Φυσικού Αερίου

Ανταγωνιστικές Χρεώσεις Φυσικού Αερίου για Οικιακή Κοινόχρηστη Σύνδεση
Φυσικό Αέριο:
Οικιακό Κοινόχρηστο
Προωθητική Διπλής Ενέργειας:
Οικιακό Κοινόχρηστο Διπλή 25%
Προωθητική:
Οικιακό Κοινόχρηστο 20%

Πάγιο (€/μήνα)
Μηνιαία Τιμή Προμήθειας (€/kWh)

Φεβρουάριος 2018 0,03053 0,02289 0,02442
Μάρτιος 2018 0,03044 0,02283 0,02435
Απρίλιος 2018 0,03277 0,02458 0,02622
Μάιος 2018 0,03282 0,02462 0,02626
Ιούνιος 2018 0,03296 0,02472 0,02637
Ιούλιος 2018 0,03526 0,02645 0,02821
Αύγουστος 2018 0,03503 0,2627 0,02803
Σεπτέμβριος 2018 0,03517 0,02638 0,02814
Οκτώβριος 2018 0,03731 0,02798 0,02984
Νοέμβριος 2018 0,03695 0,02771 0,02956
Δεκέμβριος 2018 0,03671 0,02753 0,02937
Ιανουάριος 2019 0,03742 0,02807 0,02994
Φεβρουάριος 2019 0.03757 0.02818 0.03005
Μάρτιος 2019 0.03749 0.02812 0.02999
Απρίλιος 2019 0.03593 0.02695 0.02875