Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις της Volterra

20/09/2016
Άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Νέες άδειες παραγωγής για αιολικά πάρκα 80 MW

Η VOLTERRA ανακοινώνει την ολοκλήρωση της αδειοδοτικής διαδικασίας για άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 80 MW...
Contact us