Η εταιρεία στηρίζει χιλιάδες νοικοκυριά, επιχειρήσεις (Covid-19). Αρωγός των προσπαθειών τους, με βοηθητικά μέτρα στήριξης, σε αυτή την περίοδο της κρίσης.

Δελτίο Τύπου: H Volterra στηρίζει τους πελάτες της, με βοηθητικά μέτρα ελάφρυνσης

02/04/2020
Μέλος της Αγοράς Παραγώγων ΕΧΕ. Με αυτή την συνεργασία, η Volterra ισχυροποιεί τη δραστηριότητα της στη Χονδρεμπορική Αγορά Ενέργειας.

Δελτίο Τύπου: Η Volterra, μέλος της Αγοράς Παραγώγων ΕΧΕ

15/05/2020
Προβολή όλων

Όμιλος AVAX: Μέτρα προστασίας επισκεπτών και εργαζομένων κατά COVID-19

Όμιλος AVAX: Μέτρα προστασίας επισκεπτών και εργαζομένων κατά COVID-19. Η ασφάλεια των ανθρώπων μας, συνεργατών και εργαζομένων, αποτελεί προτεραιότητα.

Μαρούσι, 30/04/2020

Όμιλος AVAX: Μέτρα προστασίας επισκεπτών και εργαζομένων κατά COVID-19

Ο Όμιλος AVAX Α.Ε. μητρική εταιρεία της Volterra Α.Ε., επιδεικνύει ιδιαίτερη ευαισθησία στα θέματα προστασίας της δημόσιας υγείας και έχει λάβει από την πρώτη στιγμή όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των εργαζομένων και  των συνεργατών του.

Στο πλαίσιο αυτό θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2020 όλοι οι εισερχόμενοι στις εγκαταστάσεις του Ομίλου θα θερμομετρούνται. Τα στοιχεία θερμομέτρησης -θα τηρούνται μόνο σε θετική περίπτωση- σύμφωνα με τον  Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ), δεν θα χρησιμοποιηθούν για άλλο σκοπό και θα καταστραφούν ένα μήνα μετά τη λήξη των μέτρων έκτακτης ανάγκης που έχουν ληφθεί από την Πολιτεία.

Όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων σας, έχετε όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται στον ΓΚΠΔ τα οποία μπορείτε να ασκήσετε στέλνοντας μήνυμα στο mmagonaki.gdpr@avax-sa.gr.