Ανακοίνωση σχετική με τη θυγατρική εταιρεία “Volterra L-S”