Αιολικά Πάρκα

Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ (Αιολικά Πάρκα)

Αιολικά Πάρκα ονομάζονται οργανωμένες εγκαταστάσεις με ανεμογεννήτριες οριζοντίου άξονα όπου εκμεταλλεύονται την ενέργεια που παράγεται μέσω του πνέοντος ανέμου. Η ενέργεια αυτή χαρακτηρίζεται “ήπια μορφή ενέργειας” και περιλαμβάνεται στις “καθαρές” πηγές, όπως συνηθίζονται να λέγονται οι πηγές ενέργειας που δεν εκπέμπουν ή δεν προκαλούν ρύπους.

Η αιολική ενέργεια που αποτελεί προτεραιότητα για την εταιρεία μας, αποτελεί για την εποχή που διανύουμε μια ελκυστική λύση στο πρόβλημα της ηλεκτροπαραγωγής. Το «καύσιμο» είναι άφθονο, αποκεντρωμένο και δωρεάν. Δεν εκλύονται αέρια και άλλοι ρύποι, και οι επιπτώσεις στο περιβάλλον είναι μικρές σε σύγκριση με τα εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής από συμβατικά καύσιμα. Επίσης, τα οικονομικά οφέλη μιας περιοχής από την ανάπτυξη της αιολικής βιομηχανίας είναι αξιοσημείωτα.

Δείτε παρακάτω τo πορτφόλιο των έργων ΑΠΕ της Volterra

Είδος Έργων Χαρτοφυλάκιο έργων Έργα υπό κατασκευή ή έτοιμα προς κατασκευή Έργα σε λειτουργία
Αιολικά Πάρκα 275 MW 36 MW 70 MW

Αιολικό Πάρκο Ισχύος 16MW (Κουρομάντρι - Ριγανόλακκα)

Τοποθεσία:

Κουρομάντρι – Ριγανόλακκα | Ορεινή Ναυπακτία

Ισχύς:

16MW

Κατάσταση:

Σε λειτουργία

Contact us