Αιολικά Πάρκα

Αιολικά Πάρκα Τοποθεσία Στάδιο Ανάπτυξης Συνολική Ισχύς Παραγωγή Ενέργειας Ετήσια Κάλυψη Νοικοκυριών*

 

 

Κουρομάντρι-Ριγανόλακκα

Ναυπακτία, Ν. Αιτωλοακαρνανίας Σε λειτουργία 16MW ~40.000MWh/έτος 10.000

Λυκοβούνι-Αμπέλια

Θήβα, Ν. Βοιωτίας Σε λειτουργία 53,7MW ~116.500MWh/έτος 30.000

 

 

Δούκας

Ν. Καστοριάς & Φλώρινας Προς Κατασκευή 24MW

Κουκούλι

Ν. Κοζάνης Προς Κατασκευή 12MW
Λοιπά Έργα Υπό Ανάπτυξη 175,4MW
*παραδοχή 4.000kWh μέση ετήσια κατανάλωση νοικοκυριού

Volterra K-R Ισχύος 16MW

Volterra K-R

Volterra Λυκοβούνι Ισχύος 53,7MW

Volterra Λυκοβούνι

Contact us