Αιολικά Πάρκα

Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ (Αιολικά Πάρκα)

Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Αιολικά Πάρκα ονομάζονται οργανωμένες εγκαταστάσεις με ανεμογεννήτριες οριζοντίου άξονα όπου εκμεταλλεύονται την ενέργεια που παράγεται μέσω του πνέοντος ανέμου. Η ενέργεια αυτή χαρακτηρίζεται “ήπια μορφή ενέργειας” και περιλαμβάνεται στις “καθαρές” πηγές, όπως συνηθίζονται να λέγονται οι πηγές ενέργειας που δεν εκπέμπουν ή δεν προκαλούν ρύπους.

Η αιολική ενέργεια που αποτελεί προτεραιότητα για την εταιρεία μας, αποτελεί για την εποχή μας μια ελκυστική λύση στο πρόβλημα της ηλεκτροπαραγωγής. Το «καύσιμο» είναι άφθονο, αποκεντρωμένο και δωρεάν. Δεν εκλύονται αέρια και άλλοι ρύποι, και οι επιπτώσεις στο περιβάλλον είναι μικρές σε σύγκριση με τα εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής από συμβατικά καύσιμα. Επίσης, τα οικονομικά οφέλη μιας περιοχής από την ανάπτυξη της αιολικής βιομηχανίας είναι αξιοσημείωτα.

Γνωρίστε και τις υπόλοιπες μορφές εναλλακτικές ενέργειας που δεν επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα του περιβάλλοντος μας με ρύπους.

Δείτε παρακάτω τo προφίλ των έργων ΑΠΕ (Αιολικά Πάρκα) της Volterra.

Τεχνολογία έργων ΑΠΕ Χαρτοφυλάκιο έργων Έργα υπό κατασκευή ή έτοιμα προς κατασκευή Έργα σε λειτουργία
Αιολικά Πάρκα 365 MW 54 MW 16 MW