Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 138 του Νόμου 4951/2022 (ΦΕΚ Α’ 129/04.07.2022), για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από την 1η Αυγούστου 2022 έως την 1η Ιουλίου 2023 δεν εφαρμόζεται από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας χρέωση ρήτρας αναπροσαρμογής ή αντίστοιχης ρήτρας, η οποία συνδέεται με τη διακύμανση μεγεθών της χονδρεμπορικής αγοράς, είτε πρόκειται για τιμολόγια με διακριτή αναγραφή της ανωτέρω ρήτρας είτε για τιμολόγια χωρίς διακριτή αναγραφή αυτής. Η περίοδος ισχύος της ως άνω διάταξης δύναται να παραταθεί με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή να λήξει πριν την 1η Ιουλίου 2023, εφόσον δεν διατηρείται σε ισχύ ο προσωρινός Μηχανισμός Επιστροφής Εσόδων Αγοράς Επόμενης Ημέρας κατά το άρθρο 12Α του ν. 4425/2016 (Α΄ 185).

Οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας ανακοινώνουν σε μηνιαία βάση και σε ευδιάκριτο σημείο στην ιστοσελίδα τους, έως την εικοστή ημέρα (20η) ημέρα του προηγουμένου μήνα (Μ-1), πριν από τον μήνα εφαρμογής (Μ), τις πάγιες χρεώσεις και τις χρεώσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για το σκέλος ισχύος και ενέργειας που εφαρμόζονται στα τιμολόγια προμήθειας της ανωτέρω παραγράφου.

Στις χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται η κρατική επιδότηση που αποδίδεται από πόρους του Ειδικού Λογαριασμού «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης».

Σημειωτέον ότι η αλλαγή προμηθευτή ή τιμολογίου προμήθειας, συνεπεία της παρούσας μεταβολής των χρεώσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας  γίνεται αζημίως για τους Πελάτες και δεν συνεπάγεται δικαίωμα αποζημίωσης του προμηθευτή λόγω πρόωρης αποχώρησης

Χρεώσεις Κυμαινόμενων Τιμολογίων - Για το Σπίτι

ΜήναςΠάγιο
(€)
Προμήθεια
(€/kWh)
*E.T.E.M
(€/kWh)
*E.T.E.M ΚΟΤ
(€/kWh)
*T.T.X
(€/kWh)
*T.T.X ΚΟΤ
(€/kWh)
Αύγουστος-224,50,6700,3370,3770,3330,293
Σεπτέμβριος-22 4,50,7780,6390,6770,1390,101
Οκτώβριος-224,50,6850,436 (0 – 500KWh)
0,386 (501 – 1000 KWh)
0,336 (1001+KWh)
0,4850,249 (0 – 500KWh)
0,299 (501 – 1000KWh)
0,349 (1001+KWh)
0,200
Νοέμβριος-224,50,4280,238 (0 – 500KWh)
0,188 (501 – 1000 KWh)
0,098 (1001+KWh
0,2860,190 (0 – 500KWh)
0,240 (501 – 1000KWh)
0,330 (1001+KWh)
0,142
Δεκέμβριος-224,50,3980,221 (0 – 500KWh)
0,171 (501 – 1000 KWh)
0,081 (1001+KWh)
0,2690,177 (0 – 500KWh)
0,227 (501 – 1000KWh)
0,317 (1001+KWh)
0,129
Ιανουάριος-234,50,5180,330 (0 – 500KWh)
0,280 (501 – 1000 KWh)
0,190 (1001+KWh)
0,3780,188 (0 – 500KWh)
0,238 (501 – 1000KWh)
0,328 (1001+KWh)
0,14
Φεβρουάριος-234,50,20990,040 (0 – 500KWh)0,0880,1699 (0 – 500KWh)
0,2099 (501+KWh)
0,1219
Μάρτιος-234,50,21490,040 (0 – 500KWh)0,840,1749 (0 – 500KWh)
0,2099 (501+KWh)
0,1309
Απρίλιος-234,50,1880,015 (0 – 500KWh)0,0540,173 (0 – 500KWh)
0,188 (501+KWh)
0,134
Μάιος-234,50,1880,015 (0 – 500KWh)0,0500,173 (0 – 500KWh)
0,188 (501+KWh)
0,138
Ιούνιος-234,50,119800,015 (0 – 500KWh)0,0500,10480 (0 – 500KWh)
0,11980 (501+KWh)
0,06980
Ιούλιος-234,50,139800,015 (0 – 500KWh)0,0500,12480 (0 – 500KWh)
0,13980 (501+KWh)
0,08980
Αύγουστος-234,50,139800,010 (0 – 500KWh)0,0500,12980 (0 – 500KWh)
0,13980 (501+KWh)
0,08980
Σεπτέμβριος-234,50,139800,015 (0 – 500KWh)0,0500,12480 (0 – 500KWh)
0,13980 (501+KWh)
0,08980
Οκτώβριος-234,50,139800,015 (0 – 500KWh)0,0500,12480 (0 – 500KWh)
0,13980 (501+KWh)
0,08980
Νοέμβριος-234,50,159800,025 (0 – 500KWh)0,0600,13480 (0 – 500KWh)
0,15980 (501+KWh)
0,09980
Δεκέμβριος-234,50,159800,025 (0 – 500KWh)0,0600,13480 (0 – 500KWh)
0,15980 (501+KWh)
0,09980
*E.T.E.M. = Επιδότηση Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης
*T.T.X. = Τελική τιμή
Στις παραπάνω χρεώσεις, δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

Χρεώσεις Κυμαινόμενων Τιμολογίων - Για την Επιχείρηση

ΜήναςΠάγιο
(€)
Χρέωση Προμήθειας
(€/kWh)
*E.T.E.M
(€/kWh)
*E.T.E.M. Αγροτικά Τιμολόγια (€/kWh)*E.T.E.M. (Μέχρι 35kVA) (€/kWh)*E.T.E.M. Αρτοποιεία & Φούρνοι (€/kWh)*T.T.X
(€/kWh)
*T.T.X Αγροτικά Τιμολόγια
(€/kWh)
*T.T.X (Μέχρι 35kVA) (€/kWh)*T.T.X Αρτοποιεία & Φούρνοι
(€/kWh)
Αύγουστος-224,50,6700,2500,3370,3000,3000,4200,3330,3700,370
Σεπτέμβριος-22 4,50,7780,3420,6390,6040,6040,4360,1390,1740,174
Οκτώβριος-224,50,6850,2300,4360,398 (0 – 2000 KWh)
0,230 (2000+KWh)
0,3980,4550,2490,287 (0 – 2000 KWh)
<0,455 (2000+KWh)
0,287
Νοέμβριος-224,50,4280,0500,2380,200 (0 – 2000 KWh)
0,050 (2000+KWh)
0,2000,3780,1900,228 (0 – 2000 KWh)
0,378 (2000+ KWh)
0,228
Δεκέμβριος-224,50,3980,1340,1870,149 (0 – 2000 KWh)
0,034 (2000+KWh)
0,1490,3640,1770,183 (0 – 2000 KWh)
0,364 (2000+ KWh)
0,183
Ιανουάριος-234,50,5180,1340,3300,292 (0 – 2000 KWh)
0,134 (2000+KWh)
0,2920,3840,1880,226 (0 – 2000 KWh)
0,384 (2000+ KWh)
0,226
Φεβρουάριος-234,50,20990,0200,040--0,18990,16990,18990,1899
Μάρτιος-234,50,2149-0,040--0,21490,17490,21490,2149
Απρίλιος-234,50,188-0,015--0,1880,1730,1880,188
Μάιος-234,50,188-0,015--0,1880,1730,1880,188
Ιούνιος-234,50,11980-0,015--0,119800,104800,119800,11980
Ιούλιος-234,50,13980-0,015--0,139800,124800,139800,13980
Αύγουστος-234,50,13980-0,010--0,139800,129800,139800,13980
Σεπτέμβριος-234,50,13980-0,015--0,139800,124800,139800,13980
Οκτώβριος-234,50,13980-0,015--0,139800,124800,139800,13980
Νοέμβριος-234,50,15980-0,025--0,159800,134800,159800,15980
Δεκέμβριος-234,50,15980-0,025--0,159800,134800,159800,15980
*E.T.E.M. = Επιδότηση Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης
*T.T.X. = Τελική τιμή
Στις παραπάνω χρεώσεις, δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.