Εξειδικευμένο πρόγραμμα για Εμπορικούς και Βιομηχανικούς Πελάτες κατηγορίας ΒΓ, ΒΥ, ΒΧ, ΒΑΓ και ΒΜ με συμφωνημένη ισχύ άνω των 250 kVA, οι οποίοι εντάσσονται στην κατηγορία καταναλωτών Μέσης Τάσης.

Πλεονεκτήματα Προγράμματος:

Τα εξειδικευμένα στελέχη μας με γνώμονα την εμπειρία καθώς και τη συνεργασία μας με μεγάλο αριθμό βιομηχανικών και εμπορικών καταναλωτών Μέσης Τάσης θα αναλύσουν το ενεργειακό σας προφίλ και θα συντάξουν για εσάς μια εξατομικευμένη οικονομική προσφορά που θα καλύπτει πλήρως τις ανάγκες της εγκατάστασής σας για ηλεκτρική ενέργεια.

Προκειμένου να μπορέσουμε όμως να προβούμε στην απαραίτητη δωρεάν οικονομοτεχνική ανάλυση αναφορικά με τις παροχές ηλεκτρικής ενέργειας των εγκαταστάσεων σας, θα χρειαστεί να μας αποστείλετε τους τελευταίους 12 λογαριασμούς ρεύματος.»

Μπορείτε να μας αποστείλετε τους λογαριασμούς σας είτε μέσω με e-mail στο sales@volterra.gr, είτε μέσω της παρακάτω φόρμας επικοινωνίας.

    ΒΓΒΥΒΧΒΑΓΒΜ

    Ναι*

    Ναι

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    *Υποχρεωτικά πεδία