Το Όραμά Μας

Όραμα μας αποτέλεσε από την αρχή η παροχή αξιόπιστης, ασφαλούς και βιώσιμης ενέργειας σε όλους τους πελάτες μας.

Στο μέλλον, βλέπουμε μια κοινωνία που λειτουργεί εξολοκλήρου με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ως Ενεργειακός Όμιλος, επικεντρωνόμαστε στην ανάπτυξη και τη χρήση νέων τεχνολογιών και καινοτόμων λύσεων και επενδύουμε σε μεγάλη κλίμακα σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως η ηλιακή και η αιολική, καθώς και η αποθήκευση και η διαχείριση ενέργειας.

Υπεύθυνη Λειτουργία

Έχουμε δεσμευτεί να δρούμε με υπευθυνότητα και σοβαρότητα σε ό,τι κάνουμε, ώστε να διατηρούμε την εμπιστοσύνη των πελατών μας, των εργαζομένων μας και όλων των συνεργατών μας.

Περιβαλλοντική Αποδοτικότητα

Είμαστε αφοσιωμένοι στην προστασία του περιβάλλοντος και εφαρμόζουμε τις πιο σύγχρονες πρακτικές για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και του νερού. Επενδύουμε σε πράσινες τεχνολογίες και αναπτύσσουμε πρωτοποριακές λύσεις για τη διατήρηση και την προστασία του περιβάλλοντος στο οποίο ζούμε.

Συμβολή στη Βιώσιμη Ανάπτυξη της Κοινωνίας

Πέραν του ότι θέλουμε να είμαστε ένα αξιόπιστος πάροχος ενέργειας, στόχος μας είναι η αξιοποίηση της τεχνολογίας μας και η προσφορά καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών με στόχο τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας, αλλά και της ελληνικής κοινωνίας.