Σύντομη περιγραφή

Η Volterra δραστηριοποιείται στους τομείς της εμπορίας και της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου στην αγορά της Ελλάδας.

Από το 2011, η ομάδα της Volterra έχει αποκτήσει εμπειρία και βαθιά γνώση των τοπικών αγορών στον τομέα του Διασυνοριακού Εμπορίου, συμβάλλοντας έτσι στη βελτιστοποίηση των ροών ηλεκτρικής ενέργειας στις Ευρωπαϊκές Αγορές. Συγκεκριμένα, η εταιρεία δραστηριοποιείται στις αγορές της ΝΑ Ευρώπης και έχει συνάψει συμφωνίες με διακεκριμένες εταιρείες του κλάδου. Η εμπορία ενέργειας περιλαμβάνει εισαγωγές, εξαγωγές και διαμετακόμιση ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ της Ελλάδας και των γειτονικών χωρών.

Στο πλαίσιο ανάπτυξης του χαρτοφυλακίου της εμπορίας (Trading) η δραστηριότητα της Volterra επεκτείνεται στο Διασυνοριακό Εμπόριο, καθώς και στις προθεσμιακές αγορές της Ευρώπης, με στόχο την αντιστάθμιση ρίσκου σε διεθνείς διακυμάνσεις τιμών στα ενεργειακά προϊόντα (Ηλεκτρική Ενέργεια, Φυσικό Αέριο, CO2), διασφαλίζοντας ανταγωνιστικά ενεργειακά πακέτα στο χώρο της προμήθειας.

Στον τομέα της προμήθειας, η εταιρία κατέχει άδεια ισχύος έως 300MW παρέχοντας ηλεκτρική ενέργεια σε όλες τις κατηγορίες πελατών, από νοικοκυριά και εμπορικά καταστήματα Χαμηλής Τάσης έως και επιχειρήσεις και βιομηχανίες Μέσης Τάσης. Ενδεικτικά, στο χαρτοφυλάκιο των πελατών της περιλαμβάνονται κατοικίες, αλυσίδες καταστημάτων αλλά και τοπικά καταστήματα, μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, βιοτεχνίες, κτιριακές εγκαταστάσεις γραφείων αλλά και σημαντικές βιομηχανίες.

Το 2018, με την απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου, η εταιρεία ενέταξε στις δραστηριότητες της και την προμήθεια φυσικού αερίου, καλύπτοντας τις ανάγκες υφιστάμενων αλλά και μελλοντικών πελατών σε φυσικό αέριο.

Το 2022 μέσω της ίδρυσης της 100% θυγατρικής iXion, η Volterra μπήκε και πάλι στον τομέα της παραγωγής «πράσινης» ενέργειας και ταυτόχρονα επέκτεινε τις δραστηριότητές της σε νέους τομείς της ενεργειακής οικονομίας, όπως η ηλεκτροκίνηση, τα έργα εξοικονόμησης ενέργειας και η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων net metering σε οικιακά και επαγγελματικά ακίνητα. Η Volterra παραμένει καθαρά πλέον στον τομέα της εμπορίας και προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου με στόχο τη μετά κρίση εποχή, ούσα μία εκ των παλαιότερων εταιρειών του κλάδου.

Μέτοχος της εταιρείας είναι ο διεθνής κατασκευαστικός όμιλος AVAX Α.Ε. Η AVAX Α.Ε. κατέχει σημαντικό χαρτοφυλάκιο ενεργειακών έργων, έργων παραχώρησης και λειτουργίας στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.

Βασικά εταιρικά στοιχεία μητρώου

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 007512101000.

Αριθμός Μητρώου Συμμετεχόντων: 29XVOLTERRA–SAQ.

Αριθμός Μητρώου Χρηστών Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ): ΑΜΧ-63.

Αριθμός Άδειας Προμήθειας Φυσικού Αερίου: Απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) Υπ’ Αριθ. 240/2016.