Top 10

Κατά τη διαδικασία αλλαγής Προμηθευτή, θα υπάρξει διακοπή ρεύματος για κάποιο χρονικό διάστημα;

Όχι, δε θα υπάρξει καμία διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς η αλλαγή είναι καθαρά λογιστική.

Υπάρχει κόστος επιβάρυνσης που προκύπτει κατά τη διαδικασία αλλαγής προμηθευτή ρεύματος;

Όχι, δε θα υπάρξει καμία διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς η αλλαγή είναι καθαρά λογιστική.

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος σε ποιόν πρέπει να απευθυνθώ;

Μπορείτε να απευθυνθείτε στον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη, τη συντήρηση και τη λειτουργία του δικτύου ρεύματος.

Επίσης, έχετε τη δυνατότητα να κάνετε Online Δήλωση Βλάβης Ηλεκτροδότησης στο site του ΔΕΔΔΗΕ, πατώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο Online Δήλωση Βλάβης.

Τι χρονική διάρκεια έχει η σύμβαση παροχής ρεύματος που υπογράφω με την Volterra;

Η σύμβαση που υπογράφετε εξαρτάται από το πρόγραμμα το οποίο έχετε επιλέξει και συμφωνήσει ώστε να καλύπτει τις ενεργειακές σας ανάγκες.

Από ποιον επισκευάζεται τυχόν βλάβη που προκύψει κατά το διάστημα της συνεργασίας μας;

Η βλάβη επισκευάζεται από τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ).

Γιατί η έκπτωση υπολογίζεται στο ποσό της κατανάλωσης ρεύματος και όχι στη συνολική αξία ηλεκτρικού ρεύματος;

Η συνολική αξία του λογαριασμού κατανάλωσης αποτελείται από τέσσερις συνιστώσες: 1. τη χρέωση για την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος (ανταγωνιστικό σκέλος).
2. τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις, που είναι η Χρέωση Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς, οι Λοιπές Επιβαρύνσεις του Συστήματος Μεταφοράς, η Χρέωση Χρήσης Δικτύου Διανομής και οι Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας.
3. τους φόρους και τέλη, που είναι το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αέριων Ρύπων, ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης και το Δικαίωμα Εκτέλεσης Τελωνειακών Εργασιών (ΔΕΤΕ), το ΕΕΤΑ (πρώην ΕΕΤΗΔΕ) και
4. οι χρεώσεις υπέρ τρίτων, που είναι τα Δημοτικά Τέλη και το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ).

Η VOLTERRA μπορεί να δώσει εκπτώσεις μόνο στην πρώτη κατηγορία χρεώσεων, διότι οι λοιπές είναι σταθερές, ίδιες για όλους τους Προμηθευτές, αποφασίζονται και επιβάλλονται με Υπουργικές Αποφάσεις, και αποδίδονται από την VOLTERRA σε Δημόσιους Φορείς (π.χ. ΛΑΓΗΕ, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ, τελωνείο, κ.α.) όπως λαμβάνονται από τον πελάτη κατά τη διαδικασία της τιμολόγησης.

Τι είναι οι Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος;

Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις είναι ίδιες για όλους τους καταναλωτές, φυσικά αναλόγως την κατηγορία τιμολογίου, και ανεξάρτητα του προμηθευτή που έχουν επιλέξει. Αφορούν στις χρεώσεις που επιβαρύνονται όλοι οι καταναλωτές που κάνουν χρήση των υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας (δηλαδή το σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και τα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και το ειδικό τέλος μείωσης εκπομπών αερίων ρύπων).

Μπορεί ο πελάτης να διαπραγματευτεί την τιμή του ρεύματος;

Στη περίπτωση της Χαμηλής Τάσης (ΧΤ) οι τιμές είναι καθορισμένες και δημοσιευμένες. Στην περίπτωση της Μέσης Τάσης (ΜΤ) υπολογίζονται μεμονωμένα. Όταν ένας πελάτης διατηρεί παραπάνω από μία παροχές (ΧΤ&ΜΤ), τότε η VOLTERRA δύναται να εφαρμόσει ξεχωριστή εκπτωτική πολιτική.

Ποιος είναι ο τρόπος υπολογισμού της Ρήτρας Προσαρμογής;

Υπολογισμός Αναπροσαρμογής Χρεώσεων Προμήθειας

Η Αναπροσαρμογή της Χρέωσης Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που εφαρμόζεται στα μεταβλητά προϊόντα της Volterra, αποσκοπεί στην ενσωμάτωση των διακυμάνσεων του κόστους χονδρικής του ηλεκτρικού ρεύματος στην τελική χρέωση προμήθειας που καλείτε να καταβάλει ο πελάτης. Η Αναπροσαρμογή της τελικής χρέωσης των καταναλώσεων του πελάτη ενεργοποιείται υπό την συνθήκη ότι το κόστος του προμηθευτή Υ δεν είναι εντός των ορίων 40-50€/MWh.

Το κόστος του προμηθευτή προκύπτει από την εξίσωση:

? = ? ∗ ? + ?

Όπου:

a: συντελεστής προσαύξησης ίσος με 1,25
x: αριθμητικός μέσος όρος Τιμής Εκκαθάρισης Αγοράς της προ-ημερήσιας αγοράς για την
αντίστοιχη χρονική περίοδο που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του EnEx.
β: συντελεστής προσαύξησης ίσος με 0,0115€/kWh

Με βάση τα παραπάνω όταν :

 1. το Y είναι μεταξύ των ορίων 0,040 – 0,050€/kWh, τότε δεν υπάρχει καμία αναπροσαρμογή
  της τελικής χρέωσης των καταναλώσεων του πελάτη.
 2. το Y είναι μικρότερο του 0,040€/kWh, τότε προκύπτει αναπροσαρμογή της τελικής χρέωσης
  προμήθειας, με αναλογική πίστωση επί των καταναλώσεων του πελάτη.
 3. το Y είναι μεγαλύτερο του 0,050€/kWh, τότε προκύπτει αναπροσαρμογή της τελικής
  χρέωσης προμήθειας, με αναλογική χρέωση επί των καταναλώσεων του πελάτη.
  Ακολουθούν τρία ενδεικτικά παραδείγματα για κάθε μία εκ των παραπάνω περιπτώσεων για
  πελάτη με παροχή που καταναλώνει 1.000kWh.

Παραδείγματα

1η περίπτωση: Όταν το Υ είναι μεταξύ των ορίων 0,040€/kWh – 0,050€/kWh.

Έστω ότι η ανακοινωμένη Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς (Τ.Ε.Α.) για το διάστημα τιμολόγησης είναι
0,030€/kWh.

To Y = α * x + β = 1,25 x 0,030€/kWh + 0,0115€/kWh = 0,04900€/kWh

Δεδομένου ότι το Y = 0,0490€/MWh είναι μεταξύ των ορίων 0,040€/kWh – 0,050€/kWh στην
περίπτωση αυτή δεν προκύπτει καμία αλλαγή στην τελική χρέωση προμήθειας ηλεκτρικής
ενέργειας του πελάτη.

2η περίπτωση: Το Υ είναι μικρότερο από το κάτω όριο (0,040€/kWh).

Έστω ότι η ανακοινωμένη Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς (Τ.Ε.Α.) για το διάστημα τιμολόγησης είναι
0,020€/kWh.

To Y = α * x + β = 1,25 x 0,020€/kWh + 0,0115€/kWh = 0,03650€/kWh

Δεδομένου ότι το Y = 0,03650€/MWh είναι μικρότερο από το κάτω όριο των 0,040€/kWh στην
περίπτωση αυτή προκύπτει πίστωση ίση με:
0,03650€/kWh – 0,040€/kWh = – 0,0035€/KWh * 1.000kWh = -3,5€

3η περίπτωση: Το Υ είναι μεγαλύτερο από το άνω όριο (0,050€/kWh).

Έστω ότι η ανακοινωμένη Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς (Τ.Ε.Α.) για το διάστημα τιμολόγησης είναι
0,050€/kWh.

To Y = α * x + β = 1,25 x 0,050€/kWh + 0,0115€/kWh = 0,074€/kWh

Δεδομένου ότι το Y = 0,07400€/MWh είναι πάνω από το άνω όριο των 0,050€/kWh στην περίπτωση
αυτή προκύπτει χρέωση ίση με:
0,0740€/kWh – 0,0500€/kWh = 0,024€/KWh * 1.000kWh = 24€

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ

Ποιος είναι υπεύθυνος για τις μετρήσεις κατανάλωσης;

Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) είναι υπεύθυνος για τις μετρήσεις κατανάλωσης καθώς επίσης και για τη λειτουργία , τη συντήρηση και την ανάπτυξη του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα.

Σε περίπτωση βλάβης ή διακοπής ρεύματος, που θα απευθυνθώ;

Σε περίπτωση βλάβης επικοινωνείτε απευθείας με το Κέντρο Βλαβών του ΔΕΔΔΗΕ της περιοχής που ανήκει το ακίνητό σας. Η υπηρεσία διόρθωσης βλαβών προσφέρεται για όλο το 24ωρο πανελλαδικά.

Επίσης, έχετε τη δυνατότητα να κάνετε Online Δήλωση Βλάβης Ηλεκτροδότησης στο site του ΔΕΔΔΗΕ, πατώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο Online Δήλωση Βλάβης.

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Τι θα γίνει με την εγγύηση που έχω καταβάλει στη ΔΕΗ;

Η εγγύηση που έχετε στην ΔΕΗ, συμψηφίζεται στον ΤΕΛΙΚΟ λογαριασμό κατανάλωσης. Έτσι το τελικό ποσό πληρωμής προκύπτει από την διαφορά μεταξύ κόστους κατανάλωσης και ποσού εγγύησης. Εάν η διαφορά αυτή είναι θετική, τότε αποπληρώνετε το εναπομείναν ποσό και ξεκινάει η εκπροσώπηση στη VOLTERRA. Εάν η διαφορά είναι αρνητική αυτό το πόσο έχετε λαμβάνειν από την ΔΕΗ.

Τι ποσό εγγύησης θα πληρώσω στην Volterra;

Το ποσό της εγγύησης στη VOLTERRA, υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω πίνακα. Το συγκεκριμένο ποσό πιστώνεται στον πρώτο λογαριασμό κατανάλωσης που θα λάβετε από τη VOLTERRA. Σε περίπτωση που επιλεγεί ως μέθοδος πληρωμής η πληρωμή με πάγια εντολή, τότε ολόκληρο το ποσό της εγγύησης επιστρέφεται.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ & ΕΞΟΦΛΗΣΗ

Ποιοι είναι οι τρόποι εξόφλησης του λογαριασμό μου;

Για να δείτε αναλυτικά τους τρόπους εξόφλησης του λογαριασμού σας πατήστε ΕΔΩ.

Ποιοι είναι οι τρόποι αποστολής του λογαριασμού μου;

Μπορείτε να λαμβάνετε τον λογαριασμό κατανάλωσής σας μέσω ταχυδρομείου αλλά και ηλεκτρονικά.

Πόσο συχνά θα λαμβάνω λογαριασμούς, και κάθε πότε πρέπει να τους εξοφλώ;

Η έκδοση των λογαριασμών γίνεται κάθε μήνα έναντι, ενώ εκκαθαριστικός λογαριασμός εκδίδεται ανά 4 μήνες μετά την επίσκεψη για μέτρηση των ενδείξεων από τον ΔΕΔΔΗΕ. Η Volterra σας δίνει τη δυνατότητα να χρεώνεστε με την πραγματική σας κατανάλωση ώστε να πληρώνετε μόνο ότι καταναλώνετε. Μπείτε στη σελίδα ΒΑΛΕ ΜΕΤΡΗΣΗ, ή στην εφαρμογή Volterra μου, στο πεδίο «Καταχώρηση ενδείξεων», συμπληρώστε τα απαραίτητα στοιχεία και λάβετε πλέον τον λογαριασμό σας με βάση την πραγματική σας κατανάλωση.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Μπορεί να με επισκεφθεί κάποιος ενεργειακός σύμβουλος της Volterra για μια αναλυτικότερη ενημέρωση

Η Volterra σας προσφέρει την δυνατότητα να έχετε μια πλήρη και λεπτομερή ενημέρωση για τις ανάγκες κατανάλωσης της εταιρείας σας καθώς και για τους τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας από τους πιστοποιημένους ενεργειακούς συμβούλους της. Καλέστε τώρα στο (+30) 2130 88 3000 ή στείλτε e-mail στο sales@volterra.gr και ζητήστε άμεσα μια επίσκεψη στον χώρο της εταιρεία σας.

Που μπορώ να απευθυνθώ, εάν είμαι πελάτης της Volterra;

Για θέματα λογαριασμών, στοιχεία κατανάλωσης αλλά και για οποιοδήποτε άλλη απορία ή πληροφορία χρειαστείτε, καλέστε στο (+30) 2130 88 3000 ή στείλτε μας e-mail στο customercare@volterra.gr.

Μπορώ να στείλω μέτρηση για να χρεώνομαι με την πραγματική μου κατανάλωση;

Εάν ανήκετε στην κατηγορία πελατών που λαμβάνει έναντι λογαριασμό κάθε δίμηνο και εκκαθαριστικό κάθε τετράμηνο, η Volterra σας δίνει τη δυνατότητα να χρεώνεστε με την πραγματική σας κατανάλωση ώστε να πληρώνετε μόνο ότι καταναλώνετε. Μπείτε στη σελίδα ΒΑΛΕ ΜΕΤΡΗΣΗ, συμπληρώστε τα απαραίτητα στοιχεία και λάβετε πλέον τον λογαριασμό σας με βάση την πραγματική σας κατανάλωση.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΧΡΕΩΣΕΙΣ

Πως μπορώ να ενημερωθώ αναλυτικά για τα προγράμματα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας της Volterra;

Στο site της Volterra κάτω από την στήλη προϊόντα μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα προγράμματα προμήθειας της Volterra καθώς επίσης και για την διαδικασία σύνδεσης νέου πελάτη.

Επίσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους σύμβουλους ενέργειας της εταιρείας μας στα τηλέφωνα 2130 88 3000 & 2130 88 3000 όπως και στο customercare@volterra.gr

Ποιες είναι οι Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις;

Βάσει των Νόμων 2773/99, 4001/11 και του Κώδικα Προμήθειας σε Πελάτες, όπως ισχύουν, προβλέπεται η διακριτή αναγραφή των παρακάτω χρεώσεων επί των τιμολογίων παροχής υπηρεσιών προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Οι χρεώσεις αυτές εγκρίνονται από την Πολιτεία και εφαρμόζονται σε όλους τους πελάτες που κάνουν χρήση του Εθνικού Ηλεκτρικού Συστήματος, ανεξαρτήτως του προμηθευτή που έχουν επιλέξει.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Η/Ε: Η χρέωση αυτή καλύπτει τις δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης και ανάπτυξης του Δικτύου Μεταφοράς Υψηλής Τάσης (Σύστημα Μεταφοράς). Διακρίνεται σε πάγια χρέωση (βάσει της συμφωνημένης ισχύος παροχής) και σε μεταβλητή χρέωση (βάσει της κατανάλωσης). Οι αντίστοιχες μοναδιαίες χρεώσεις, Μοναδιαία Πάγια Χρέωση (ΜΠΧ) και Μοναδιαία Μεταβλητή Χρέωση (ΜΜΧ), εκφράζονται σε €/kVA/έτος και σε €/kWh αντίστοιχα.

Τύπος υπολογισμού: ΜΠΧ(€ / kVA & έτος) x kVA x Ημέρες / 365 + kWh x ΜΜΧ (€ / kWh).

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Η/Ε: Η χρέωση αυτή καλύπτει τις δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης και ανάπτυξης του Δικτύου Διανομής, Μέσης και Χαμηλής Τάσης. Διακρίνεται σε πάγια χρέωση (βάσει της συμφωνημένης ισχύος παροχής) και σε μεταβλητή χρέωση (βάσει της κατανάλωσης).

Οι αντίστοιχες μοναδιαίες χρεώσεις, Μοναδιαία Πάγια Χρέωση (ΜΠΧ) και Μοναδιαία Μεταβλητή Χρέωση (ΜΜΧ), εκφράζονται σε €/kVA/έτος και σε €/kWh αντίστοιχα. Σε ορισμένες κατηγορίες πελατών με μεγάλη συμφωνημένη ισχύ, στη μεταβλητή χρέωση υπεισέρχεται και ο συντελεστής ισχύος (συνφ). Για τους λοιπούς πελάτες ο συντελεστής ισχύος λαμβάνεται ίσος με τη μονάδα (συνφ=1).

Τύπος υπολογισμού: ΜΠΧ(€/ kVA & έτος) x kVA x Ημέρες / 365 + kWh x ΜΜΧ(€ / kWh) / συνφ.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΥΚΩ): Ως ΥΚΩ έχουν χαρακτηρισθεί, σύμφωνα με σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις (ΦΕΚ Β’ 1040/07 και ΦΕΚ Β΄1614/2010) οι υπηρεσίες: α) παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στους καταναλωτές των μη διασυνδεδεμένων νησιών, με τιμολογήσεις ίδιες ανά κατηγορία πελατών με αυτές της ηπειρωτικής χώρας β) παροχή ηλεκτρικής ενέργειας με ειδικό τιμολόγιο στους πολύτεκνους καταναλωτές, όπως αυτοί προσδιορίζονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας και γ) παροχή ηλεκτρικής ενέργειας με ειδικό «Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο» (Κ.Ο.Τ.) σε ευπαθείς καταναλωτές, όπως αυτοί προσδιορίζονται βάσει σχετικής Υπουργικής Απόφασης. Οι μοναδιαίες χρεώσεις για τις ΥΚΩ βασίζονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Τύπος υπολογισμού: kWh x Μοναδιαία χρέωση (€/kWh).

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ (ΕΤΜΕΑΡ): Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το τέλος αυτό προορίζεται για την αποζημίωση των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές (ΑΠΕ). Αποτελεί τη συνεισφορά όλων μας στη μείωση εκπομπών αερίων ρύπων μέσω προώθησης των ΑΠΕ. Οι μοναδιαίες χρεώσεις για το ΕΤΜΕΑΡ βασίζονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Τύπος υπολογισμού: kWh x Μοναδιαία χρέωση (€/kWh).

ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ: Είναι χρεώσεις που επιβάλλονται από την κείμενη νομοθεσία για την εύρυθμη λειτουργία της Aγοράς, (Ετήσια Ανταποδοτικά Τέλη υπέρ ΡΑΕ κ.λ.π.).

Τύπος υπολογισμού: kWh x Μοναδιαία χρέωση (€ / kWh).

* Η χρέωση Προμήθειας Ρεύματος και οι Ρυθμιζόμενες χρεώσεις υπόκεινται σε ΦΠΑ.

Ποιες είναι οι Ανταγωνιστικές Χρεώσεις;

Οι ανταγωνιστικές χρεώσεις ή αλλιώς χρεώσεις προμήθειας ρεύματος περιλαμβάνουν το κόστος και τις λοιπές δαπάνες για την παραγωγή και την προμήθεια (διάθεση) της ηλεκτρικής ενέργειας στους πελάτες.

Ποιες είναι οι Χρεώσεις Υπέρ Τρίτων;

Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ): Βάσει του υφιστάμενου Θεσμικού Πλαισίου, η VOLTERRA είναι υποχρεωμένη να συνεισπράττει με τους λογαριασμούς ρεύματος τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ). Ο ΕΦΚ χρεώνεται μόνο στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς, υπολογίζεται επί της κατανάλωσης και υπόκειται σε ΦΠΑ.

Τύπος υπολογισμού: kWh x Μοναδιαία χρέωση (€ / kWh).

Ειδικό Τέλος 5‰: Βάσει του Νόμου 2093/92 άρθρο 9 παρ. 5, 6 & 7, η VOLTERRA είναι υποχρεωμένη να συνεισπράττει με τους λογαριασμούς ρεύματος το Ειδικό Τέλος 5‰ (ΕΙΔ. ΤΕΛ 5‰). Το ΕΙΔ.ΤΕΛ 5‰ υπολογίζεται στους ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥΣ λογαριασμούς επί της αξίας του καταναλισκόμενου ρεύματος προσαυξημένης με τη χρέωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης.

Τύπος υπολογισμού: (Αξία Ηλεκτρικού Ρεύματος – ΕΤΜΕΑΡ + ΕΦΚ) x 5‰

Δημοτικά Τέλη – Δημοτικός Φόρος – Τέλος Ακίνητης Περιουσίας: Βάσει του Νόμου 25/75, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Νόμο 429/76, του Νόμου 1080/80, του Νόμου 2130/93 και του Νόμου 3979/2011 η VOLTERRA υποχρεούται να συνεισπράττει με τους λογαριασμούς ρεύματος τα ποσά των Δημοτικών Τελών (ΔΤ), του Δημοτικού φόρου (ΔΦ) και του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ), τα οποία στη συνέχεια αποδίδει στους αρμόδιους Δήμους. Η χρέωσή τους γίνεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα (τμ) που βεβαιώνονται εγγράφως από τον αρμόδιο Δήμο. Οι σχετικές χρεώσεις ανά τετραγωνικό μέτρο είναι σταθερές κατ’ έτος και καθορίζονται με απόφαση των ΔΣ των αρμόδιων Δήμων. Για οποιαδήποτε διαφωνία σας σχετικά με τα τετραγωνικά μέτρα ή τους συντελεστές των ΔΤ, ΔΦ και ΤΑΠ θα πρέπει να απευθύνεστε στο Δήμο που ανήκει το ακίνητο.

Αν έχετε ακόμα απορίες, ερωτήσεις ή επισημάνσεις, παρακαλώ καλέστε μας στο (+30) 2130 88 3000 ή στείλτε μας e-mail μέσω της σχετικής φόρμας επικοινωνίας.

Τα στελέχη της Volterra έχουν πάντοτε τη διάθεση, να σας καθοδηγήσουν κατάλληλα.