Σας παρέχουμε τη δυνατότητα, αντί της προγραμματισμένης καταγραφής του ρολογιού σας από την αρμόδια Εταιρεία Διανομής Αερίου, εναλλακτικά, να εισάγετε μόνοι σας μέσω των παρακάτω συνδέσμων τη μέτρηση κατανάλωσης φυσικού αερίου που έχετε στην παροχή σας στη Volterra, έως και την ημέρα αποστολής αυτής.

Εφόσον διαμένετε στην Αττική, για να καταχωρήσετε τη μέτρησή σας, πατήστε εδώ. > ΕΔΑ Αττικής.

Εφόσον διαμένετε στη Θεσσαλονίκη, για να καταχωρήσετε τη μέτρησή σας, πατήστε εδώ. > ΕΔΑ Θεσσαλονίκης.