Αντί της προγραμματισμένης καταγραφής του μετρητή σας, μπορείτε εναλλακτικά να
καταχωρήσετε οι ίδιοι την μέτρηση της κατανάλωσής σας.

Για τον μετρητή Ηλεκτρικής Ενέργειας

Για τον μετρητή Ηλεκτρικής Ενέργειας

Για τον μετρητή Φυσικού Αερίου