Εταιρικό Προφίλ

Σύντομη περιγραφή

 

Η Volterra δραστηριοποιείται στους τομείς της παραγωγής, της εμπορίας και της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στην αγορά της Ελλάδας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Στον τομέα της παραγωγής, η εταιρία διαθέτει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο αδειοδοτημένων έργων (συνολικής ισχύος περίπου 340MW), μερικά εκ των οποίων βρίσκονται σε λειτουργία και άλλα υπό κατασκευή ή έτοιμα προς κατασκευή σε διάφορα στάδια ωρίμανσης, σε πολλές περιοχές της Ελληνικής επικράτειας. Όλα τα έργα αφορούν την ανάπτυξη μονάδων παραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).

Στον τομέα της εμπορίας, η εταιρία συμμετέχει στο διασυνοριακό εμπόριο, διακινώντας σημαντικές ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας σε εισαγωγές και εξαγωγές. Πρόσφατα συνεργαζόμενη και με καινούργιες εταιρείες αυξάνει συνεχώς τον όγκο της διακινούμενης ενέργειας. Οι δραστηριότητες της εταιρείας αφορούν ετήσια, μηνιαία, αλλά και ημερήσια συμβόλαια διακίνησης κυρίως μέσω των διασυνδεδεμένων χωρών, της Ιταλίας, της Βουλγαρίας και της FYROM.

Στον τομέα της προμήθειας, η εταιρία κατέχει άδεια ισχύος έως 300MW παρέχοντας ηλεκτρική ενέργεια σε όλες τις κατηγορίες πελατών, από νοικοκυριά και εμπορικά καταστήματα Χαμηλής Τάσης έως και επιχειρήσεις και βιομηχανίες Μέσης Τάσης. Ενδεικτικά, στο χαρτοφυλάκιο των πελατών της περιλαμβάνονται κατοικίες, αλυσίδες καταστημάτων αλλά και τοπικά καταστήματα, μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, βιοτεχνίες, κτιριακές εγκαταστάσεις γραφείων αλλά και σημαντικές βιομηχανίες.

Τέλος, το 2018, με την απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου, η εταιρεία εντάσσει στις δραστηριότητές της και την προμήθεια φυσικού αερίου, καλύπτοντας τις ανάγκες υφιστάμενων αλλά και μελλοντικών πελατών σε φυσικό αέριο. Μέτοχος της εταιρείας είναι ο διεθνής κατασκευαστικός όμιλος AVAX Α.Ε. Η AVAX Α.Ε. κατέχει σημαντικό χαρτοφυλάκιο ενεργειακών έργων, έργων παραχώρησης και λειτουργίας στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.

Βασικά εταιρικά στοιχεία μητρώου

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 007512101000.

Αριθμός Μητρώου Συμμετεχόντων: 29XVOLTERRA–SAQ.

Αριθμός Μητρώου Χρηστών Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ): ΑΜΧ-63.

Αριθμός Άδειας Προμήθειας Φυσικού Αερίου: Απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) Υπ’ Αριθ. 240/2016.

Σύντομο ιστορικό της Volterra Α.Ε.

2010

Η Volterra A.E. δημιουργήθηκε το 2010 και ήταν το αποτέλεσμα της στρατηγικής κοινοπραξίας 50:50 των ομίλων SORGENIA SpA – της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ιταλία – και της J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. (πλέον AVAX Α.Ε.) – που είναι μία από τις μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες στην Ελλάδα, με παρουσία σε 5 ακόμη χώρες της Ευρώπης, Μέση Ανατολή και Αφρική. Η Volterra ήταν το όχημα μέσω του οποίου οι δύο όμιλοι στόχευαν να αναπτυχθούν στην αγορά της ενέργειας στην Ελλάδα, στα Βαλκάνια και στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Μεσογείου. Η εταιρεία είχε εμπλοκή σε όλες τις μορφές και τρόπους παραγωγής ενέργειας, με προτεραιότητα στην ανάπτυξη μονάδων από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).

2017

Το 2017, η J&P ΑΒΑΞ (πλέον AVAX Α.Ε.), θέλοντας να εισέλθει ακόμα πιο δυναμικά στον κλάδο της ενέργειας στην Ελλάδα, εξαγόρασε το 50% των μετοχών που κατείχε η Sorgenia SpA και ως εκ τούτου γίνεται βασικός μέτοχος της Volterra με ποσοστό 100%.

Ο Μέτοχος της Volterra Α.Ε.

Η δύναμη και η σταθερότητα της Volterra βασίζεται κατά κύριο λόγο στην αξιοπιστία του ομίλου όπου ανήκει. Η AVAX Α.Ε. κατέχει πολύ σημαντική τεχνογνωσία στους κλάδους της Ενέργειας και των Κατασκευών και η Volterra αποτελεί το όχημα μέσω του οποίου εκείνη δραστηριοποιείται ενεργά στον αναπτυσσόμενο κλάδο της Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα. Η AVAX Α.Ε. είναι μία από τις μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες στην Ελλάδα. Διαθέτει μεγάλο χαρτοφυλάκιο έργων παραχώρησης και λειτουργίας και έχει παρουσία στην Ελλάδα και σε 5 ακόμη χώρες της Ευρώπης, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών και δραστηριοποιείται στους τομείς των κατασκευών, ανάπτυξης ακινήτων (Real Estate), Facilities Management σε έργα όπως: Αττική Οδός (Ελλάδα), Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου (Ελλάδα), Διεθνές Αεροδρόμιο Queen Alia (Ιορδανία), καθώς και σε μεγάλα περιβαλλοντικά και ενεργειακά έργα όπως: Σταθμός Ενέργειας Κομοτηνής , Σταθμός Ενέργειας Βασιλικό Κύπρου, Σταθμός Ενέργειας ΕΛΠΕ Θεσσαλονίκης.

Για να μάθετε περισσότερα για την AVAX, επισκεφτείτε το επίσημο website του ομίλου.

Οι θυγατρικές της Volterra Α.Ε.

Η Volterra δραστηριοποιείται στην Παραγωγή Ενέργειας στην Ελλάδα, μέσω διάφορων ενεργειακών έργων σε λειτουργία και άλλων υπό ανάπτυξη. Με στόχο να εξασφαλίσει την ανάπτυξη και διαχείριση των έργων της σε υγιή βάση και τη δημιουργία των απαραίτητων υποδομών για την περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της, η Volterra έχει δημιουργήσει τις θυγατρικές εταιρείες Volterra KR A.E., Volterra LS Α.Ε., Volterra – Λυκοβούνι Α.Ε., Ηλιοφάνεια Α.Ε. και Δούκας Α.Ε.

Contact us